12. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

08.11.2018.

Dana 14. studenoga (srijeda) 2018. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 održati će se 12. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli sa slijedećim dnevnim redom:
 
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice općinskog vijeća;
2. Informacije, inicijative i prijedlozi;
3. Prijedlog Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine s projekcijom za 2020. i 2021. godinu sa pratećim obrazloženjem i Planom razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. – I. čitanje;
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Balončica za 2017/2018. pedagošku godinu;
5. Izvješće o korištenju proračunske pričuve od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine;
6. Izvješće o radu veterinarskog higijeničara za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2018. godini;
7. Prijedlog Godišnje i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije;
8. Prijedlog Rang liste učeničkih i studentskih pripomoći u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini;
9. Pitanja i prijedlozi.
vrh stranice