Dalibor Tepeš

  
pdf Financijski plan prihoda i rashoda 2019.
pdf program rada 2019.
  
pdf bilješke uz financijski izvještaj 2018.
pdf objava o neprimljenim donacijama  2018. 
pdf godišnji financijski izvještaj G-FIN-IZVJ 2018.
pdf izvješće obrazac IZ-D 2018.  
 
pdf Izvješće o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2018
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2018
 
 
pdf Bilješke uz financijsko izvješće
pdf Financijski plan 01.01. - 31.12.2018.
pdf Objava o neprimanju donacija
pdf Obrazac G-FIN-IZVJ 2017
pdf Obrazac IZ-D 1-12 2017
pdf Program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021.
pdf Program rada za razdoblje 01.01. -31. 12. 2018.

pdf Program rada za mandatno razdoblje 2017. – 2021.
pdf Program rada za 2017. godinu
pdf Financijski plan za 2017. godinu
 
pdf Izvješće o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2017.
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2017.
 
 
pdf Program rada za razdoblje siječanj - travanj 2017.
pdf Financijski plan za razdoblje siječanj - travanj 2017.
pdf Izvješće o primljenim donacijama za 2016. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu
pdf Bilješke uz financijsko izvješće
pdf Izvješće o neprimanju donacija za 2016. godinu
pdf Izvješće o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2016.
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2016.
pdf Program rada za 2016. godinu
pdf Obrazac
pdf Financijski plan za 2016. godinu
pdf Bilješke uz financijsko izvješće
 
pdf Objava o neprimanju donacija za 2015. godinu
pdf Izvješće o neprimanju donacija za 2015. godinu
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2015.
pdf Izvješće o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2015.
pdf Program rada za 2015. godinu
pdf​ Financijski plan za 2015. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
pdf Izvješće o primljenim donacijama za 2014. godinu
pdf Bilješke uz financijsko izvješće za 2014. godinu
pdf Objava o neprimanju donacija za 2014. godinu
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2014.
pdf Izvješće o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2014.
pdf Program rada za 2014. godinu
pdf Financijski plan za 2014. godinu
pdf Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu
pdf Izvješće o primljenim donacijama za 2013. godinu
pdf Bilješke uz financijsko izvješće za 2013. godinu
pdf Izjava o donacijama za 2013. godinu
pdf Objava o neprimanju donacija za drugo šestomjesečno razdoblje 2013.
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2013.
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima
pdf Program rada za mandatno razdoblje 2013.-2017.
pdf Financijski plan za 2013. godinu
pdf Prva izmjena financijskog plana za 2013. godinu
vrh stranice