Ivan Žerjav

pdf Financijski plan prihoda i rashoda 2019.
pdf program rada 2019.
  
pdf bilješke uz financijski izvještaj 2018.
pdf objava o neprimljenim donacijama 2018. 
pdf godišnji financijski izvještaj G-FIN-IZVJ 2018.
pdf  izvješće obrazac IZ-D 2018.
 
pdf Izvješće o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2018.
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2018.
 
pdf Financijski plan 01.01. - 31.12.2018.
pdf Program rada za mandatno razdoblje 2018.-2021.
pdf Program rada za razdoblje 01.01. -31. 12. 2018.
vrh stranice