JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

23.10.2019.

docx Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste R1: Ž2095 – Drenški – Draškovići – Fišer –DH1 (k.č.br. 2882, 2885, 1858/1, 1860, 1862, 1863/2, 1863/1 okolne i druge k.o. Lupinjak
vrh stranice