Lovačka društva

Lovačka udruga "Srndać"

Adresa:
Hum na Sutli 69/1,
49 231 Hum na Sutli
Kontakti:
tel./ fax. 049 340 320 ,
mob. 098 171 4753 i 099 664 3831
E-mail: lu.srndac.humnasutli@gmail.com

IBAN račun: HR5723600001101389433 
OIB: 24098046629

Podaci o lovištu: zajedničko lovište br. ii/101 hum na sutli površine 3.694 hektara.
PODRUČJE I CILJ DJELOVANJA:
Područje i cilj djelovanja je unapređenje uzgoja, zaštite , lova i korištenje divljači i njenih dijelova a što se provodi kroz primjenu Zakona o lovstvu i svih pod zakonskih propisa koji reguliraju ovo područje društvenog života.
Djelovanje udruge se osobito ogleda u društveno odgovornom ponašanju njenih članova koji se već 35 godina brinu za prirodu, na način da smo prvi u našoj općini čistili okoliš od svih vrsta otpada te da se spremno uključujemo u sve aktivnosti lokalne zajednice.

KRATKA POVIJESNICA LU „SRNDAĆ“:
Lovačka udruga „Sndać“ Hum na Sutli službeno je formirana i registrirana 15. 08. 1951.. godine i prvi predsjednik bio je sada pokojni Maks Jutriša, a nakon njega Petar Vražić pok; Stjepan Završki,pok;
Josip Krošlin; Ivan Tumpa- pokojni; Stjepan Bračun; Zvonimir Grahovar, Vjenceslav Kučiš i Ivan F. Drašković.
Udruga je 2001. godine obilježila 50 godina postojanja i rada a 2011. godine 60 godina postojanja i uspješnog rada.


GRB – ZNAK LOVAČKE UDRUGE:TIJELA UDRUGE:
- SKUPŠTINA;
- PREDSJEDNIK;
- IZVRŠNI ODBOR;
- NADZORNI ODBOR;
- STEGOVNI SUD;

DUŽNOSNICI:
- PREDSJEDNIK: Goran Križanec, ing.tehcn.inf.
- TAJNIK: Stanko Štruklec
- PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA I STJEGONOŠA: Dragutin Špiljak, dipl.ing.stroj.
- LOVNIK: Davor Gluhak
- BLAGAJNIK: Zvonimir Grahovar
- PREDSJEDNIK STEGOVNOG SUDA: Darko Zajec
- EVIDENTIČAR: Mladen Jutriša
- DOMAR: Albin Tepeš
Članstvo udruge: ukupno 59 matičnih članova


OSTALE KOMISIJE I DUŽNOSTI:
- KOMISIJA ZA ŠTETE NA DIVLJAČI I ŠTETE OD DIVLJAČI;
- KOMISIJA ZA OČUVANJE PRIRODE, ČOVJEKOVE OKOLINE TE UZGOJ I ZAŠTITU DIVLJAČI;
- KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I DRUGE AKTE;
- KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE LOVAČKIH TROFEJA;
- KOMISIJA ZA LOVNU KINOLOGIJU;
- KOMISIJA ZA LOVNO STRELJAŠTVO;
- STALNA INVENTURNA KOMISIJA;
- EKONOM ZA DIVLJAČ;
- KNJIGOVOĐA

UDRUGA JE ČLANICA LOVAČKOG SAVEZA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE I HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA

LOVNA KINOLOGIJA:
Brigu o lovnoj kinologiji u udruzi vodi komisija za lovnu kinologiju i momentalno u udruzi imamo 9 ispitanih lovnik pasa.

LOVNO STRELJAŠTVO:
Brigu o lovnom streljaštvu u udruzi vodi Komisija za lovno streljaštvo koja na našoj streljani za TRAP provodi natjecanja i aktivno se uključuje na natjecanja koja organizira i provodi HLS i ŽLS KZZ.
PODACI I O AKTIVNOSTI SA POBRATIMIMA;
Lovačka udruga se 10.06. 1978. godine pobratimila sa Lovskom družinom „Slovenj Gradec s kojom u kontinuitetu i danas ima vrlo prisne odnose. Do sada smo obilježili 30 i 35 godina pobratimljenja i nadasve uspješne suradnje.

PODACI O SVIM OSTALIM LOVAČKIM UDRUGAMA S KOJIMA SURAĐUJEMO;
Suradnja sa lovačkim udrugama: „Kuna“ Pregrada, „Šljuka“ Desinić, „Srnjak“ Zagorska sela, „Srndać“ Tuhelj, „Kuna“ Klanjec,“Fazan“ Kraljevec na Sutli, Rogatec, Rogaška Slatina, Pristava, „Srndać“ Kloštar Ivanić, „Korana“ Slunj i „Srndać“ Ilok, LU „Kreševnica“ iz Šestanovca, LU „Kreševnica“, iz Šestanovca „Osorje“, iz Zadvarja, LU „Veliko Trojstvo“ iz Velikog Trojstva te LD „Radvanje“ iz Radvanja pri Mariboru i posebno suradnja sa pobratimljenom Lovskom družinom Slovenj Gradec.
Suradnja se posebno ogleda kao sudjelovanje u zajedničkim lovovima i prisustvovanje bitnim događanjima kod prijateljskih društava kao: godišnje skupštine, značajne obljetnice i sahrane kolega lovaca.

vrh stranice