Mira Kic

pdf Izvješće o primljenim donacijama 1.1.-31.12.2020.

pdf Financijski plan 2020.

pdf obrazac G-PR-IZ-NPF

pdf Potvrda o preuzetom izvještaju 1.1.-31.12.2020.

pdf Izjava-donacije

pdf Obrazac IZ-D-RPA 01.01. do 30.06.2020.
pdf Izvješće o primljenim donacijama 01.01. do 30.06.2020.

pdf Potvrda - polugodišnje izvješće o donacijama 01.01. do 30.06.2020. 

pdf Izvješće o primljenim donacijama 01.01. do 31.12.2019.
pdf Financijski plan za 2019.
pdf Financijski plan za 2020.
pdf Obrazac G-PR-IZ-NPF za 2019.
pdf Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 01.01. do 31.12.2019.
pdf Objava o nepimljenim donacijama za 2019.
pdf Program rada za 2020.

pdf izjava obrazac IZ-D za prvo šestomjesečno razdoblje 2019. 

pdf objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2019. 
 
pdf Financijski plan prihoda i rashoda 2019.
pdf program rada 2019.
 
pdf bilješke uz financijski izvještaj 2018.
pdf objava o neprimljenim donacijama 2018.
pdf godišnji financijski izvještaj G-FIN-IZVJ 2018.
pdf izjava obrazac IZ-D 2018.
 
pdf Izvješće o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2018.
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2018.
 
pdf Bilješke uz financijsko izvješće
pdf Financijski plan 01.01. - 31.12.2018.
pdf Objava o neprimanju donacija
pdf Obrazac G-FIN-IZVJ 2017
pdf Obrazac IZ-D 1-12 2017
pdf Program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021.
pdf Program rada za razdoblje 01.01. -31. 12. 2018. 
 
 
pdf Program rada za mandatno razdoblje 2017. – 2021.
pdf Program rada za 2017. godinu
pdf Financijski plan za 2017. godinu
pdf Izvješće o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2017.
pdf Objava o neprimanju donacija za prvo šestomjesečno razdoblje 2017.

vrh stranice