Poziv za dostavu ponude - opskrba električnom energijom na području općine Hum na Sutli

07.10.2021.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM NA PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLI, redni broj iz Plana nabave za  2021. godinu 22/21 i naznaku  »ne otvaraj«.

Rok za dostavu ponuda  je 25.10. 2021. godine do 12:00 sati.

Adresa na koju se dostavlja ponuda je: Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli

pojasnjenje0001.pdf

pdf Poziv za dostavu ponude

docx Ponudbeni list - prilog 1

xlsx Troškovnik

vrh stranice