RANG-LISTA deficitarnih zanimanja za akademsku godinu 2020./2021.

30.11.2020.

 Hum na Sutli, 23. studeni 2020.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske  županije" broj 13/11 i 7/18) i članka 11. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 25/15), općinski načelnik Općine Hum na Sutli utvrđuje slijedeću

RANG-LISTU

deficitarnih zanimanja za akademsku godinu 2020./2021.


Članak 1.

Utvrđuje se rang -lista deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2020./2021.:

-  Lorena Imširović, Lastine 18/2, Hum na Sutli  (magistar/magistra farmacije)

 

Članak 2.

Ova rang-lista deficitarnih zanimanja za akademsku godinu 2020./2021. objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Hum na Sutli te na web stranicama www.humnasutli.hr 


                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                            Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj. 

 

 

 

 

 

 

Općina Hum na Sutli raspisala je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja općine Hum na Sutli za slijedeća deficitarna zanimanja u akademskoj 2020./2021. godini:

- doktor/doktorica medicine

- magistar/magistra farmacije

- magistar/magistra logopedije 

Natječaj je otvoren do 20. studenog 2020. godine 

natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-deficitarnih-zanimanja-2020-2021.pdf

obrascistipendija2020-deficitarna-zanimanja.doc

izjava.doc

vrh stranice