Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

21.05.2019.

 
doc Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
  
 
OPĆINA HUM NA SUTLI
objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga
ODLUKE
o dozvoljenom prekoračenju najviše
dopuštene razine buke

Pravna osnova:
Članci 6. stavak 2. i 10. stavak 1. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Predlagatelj:
Općinski načelnik (članak 47. Statuta Općine Hum na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/13 i 7/18)

Obrazloženje:

Članak 10. stavak 1. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) uređuje da jedinice lokalne samouprave odlukom predstavničkih tijela određuju ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke, a sve radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kao i putove za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja.

Članak 6. stavak 2. istoga Zakona uporabu elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopušta najdulje do 24 sata, osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela općine nije drukčije određeno.

U članku 2. nacrta akta utvrđuju se područja, razdoblje, vrijeme i uvjeti, u kojima se omogućuje prekoračenje dopuštenih razina buke, a iz kojih su izuzete javne površine, koje su u režimu zakupa, a na koje se primjenjuju ugovoreni odnosi i, moguće, odredbe drugih akata (Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata, Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti….), a što, donekle potvrđuju i odredbe članka 3. nacrta akta.
Sjednica Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli , na kojoj će se razmatrati prijedlog akta biti će uvrštena na dnevni red nakon završene procedure savjetovanja.

Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju:
15. travanj 2019. godine – do 16. svibnja 2019. godine
 


pdf Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
pdf Nacrt prijedloga akta
pdf Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 45/2004) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html 
vrh stranice