Humkom d.o.o.

Humkom d.o.o. je trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano od strane Općine Hum na Sutli. Glavni zadatak komunalnog poduzeća Humkom d.o.o. je zadovoljavanje komunalnih potreba stanovnika Općine Hum na Sutli.

Predmet poslovanja:

  • prikupljanje, odvoz, deponiranje i zbrinjavanje komunalnog otpada,
  • prikupljanje iskoristivog ambalažnog otpada i otpadnih guma,
  • pogrebne i grobljanske usluge,
  • održavanje cesta,
  • upravljanje i održavanje stambenih zgrada,
  • održavanje i čišćenje javnih površina,
  • održavanje i upravljanje tržnicom,
  • građevinske usluge (građevinskim strojevima i radnicima),
  • prodaja i opskrba prirodnim plinom.
 
 
pdf natječaj za direktora komunalnog poduzeća "Humkom" d.o.o.
vrh stranice