Pristup informacijama

pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2022. - II. dopuna
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2022. - dopuna
xlsx Asset lista
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2022.
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2021. - III. dopuna
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2021. - II. dopuna
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2021. - dopuna
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2021.
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2020. - dopuna
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2020.
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019. - II. dopuna 
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019. - dopuna 
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019.

pdf Godišnje izvješće ZPPI za 2021.
pdf Godišnje izvješće ZPPI za 2020.
pdf Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. 
pdf  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. 
pdf Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
pdf Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.
pdf Informiranje - pravo na pristup informacijama
pdf Zahtjev za pristup informacijama
 
vrh stranice