Pristup informacijama

pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019. - II. dopuna 
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019. - dopuna 
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 2019.

pdf  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. 
pdf Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
pdf Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.
pdf Informiranje - pravo na pristup informacijama
pdf Zahtjev za pristup informacijama
 
vrh stranice