Općinsko vijeće - članovi

1. NIKOLA DRAŠKOVIĆ; LASTINE 41
2. JANJA BORŠIĆ; HUM NA SUTLI 131
3. MARIJO VIDIĆEK; PRIŠLIN 89/ 001
4. GORAN KRIŽANEC; KLENOVEC HUMSKI 74/1
5. KATARINA DRAŠKOVIĆ; RUSNICA 42
6. MLADEN ŠPILJAK; HUM NA SUTLI 76/5
7. ZVONIMIR GRAHOVAR; MALI TABOR 6/ 2
8. RAJKO JUTRIŠA DRUŠKOVEC HUMSKI 17
9. IVAN ŽERJAV; KLENOVEC HUMSKI 47
10. MIRA KIC; HUM NA SUTLI 62
11. DALIBOR TEPEŠ; MALI TABOR 49/ 1
12. ĐURĐICA MESARIĆ; HUM NA SUTLI 189
13. ANA LUPINSKI; LUPINJAK 21
14. MLADEN REBIĆ; KLENOVEC HUMSKI 18/ 2
15. HRVOJE BREZINŠĆAK; LASTINE 1/ 6
vrh stranice