Važni telefoni i adrese

Ljekarna Hum na Sutli
Hum na Sutli 172/1
tel.: 049/341-049

Dom zdravlja Hum na Sutli
Hum na Sutli 171

dr. Jakušić Dubravko tel. 049/341-158

dr. Kafadar Ivica tel. 049/551-053

Zubna ambulanta tel. 049/501-800

Ginekološka ambulanta tel. 049/551-056

Patronaža 049/551-056

 
Hrvatske pošte
Pošta Hum na Sutli
Hum na Sutli 158
tel.: 049/463-119
 
Benzinska postaja
Lupinjak
tel.: 049/347-530
fax.: 049/347-533

Župni ured Taborsko
Hum na Sutli
tel. : 049/340-682

Župni ured Prišlin
Prišlin
tel.: 049/340-505


Dječji vrtić "Balončica"
Hum na Sutli bb
tel. i fax.: 049/341-143
tel.: 049/341-028, 341-031
e-mail: ravnateljica@djecji-vrtic-baloncica.hr 
 
Knjižnica Hum na Sutli
Hum na Sutli 175
tel.: 049/341-064
e-mail: knjiznica@humnasutli.hr
 
vrh stranice