2022.

docx  Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#50

doc Izvješća o zaduženju na dan 31.12.2022. Izvješće o kreditu pomoćni objekt Lastine 1-12 2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#15

doc Izvješće osnovna sredstva 2022. vijeću  https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#42

doc Izvješće o korištenju proračunske pričuve 1-12 2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#16

doc   Obrazloženje Izvršenja proračuna za 2022. godinu općine Hum na Sutli https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#72

doc Odluka o popisu osnovnih sredstava 2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#42

doc Odluka o proračunskoj pričuvi 1-12 2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#16

doc  Odluka o raspodjeli rezultata Općine Hum na Sutli na dan 31.prosinac 2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#12

doc  Zaključak izvješća o zaduženju 1-12 2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#15

doc  Zaključak o prihvaćanju godišnjih Financijskih izvještaja općine Hum na Sutli za 2022.godinu https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2023_17.pdf#12

doc bilješke uz financijsko izvješće siječanj-prosinac 2022. - razina 23

xlsx obrasci financijskih izvještaja siječanj-prosinac 2022. - razina 23

xlsx potvrda siječanj-prosinac 2022. - razina 23

pdf referentna stranica siječanj-prosinac 2022. - razina 23 

doc bilješke uz bilancu 2022. - razina 22

doc bilješke uz financijsko izvješće siječanj-prosinac 2022. - razina 22

xlsx obrasci financijskih izvještaja siječanj-prosinac 2022. - razina 22

xlsx popis sudskih sporova 2022.

xlsx popis ugovornih odnosa 2022.

xlsx potvrda o predanom financijskom izvještaju siječanj-prosinac 2022.

pdf referentna stranica siječanj-prosinac 2022.

docx Ø  Odluka o III. Izmjeni proračuna za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu poveznica objave na web stranicama Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije, objavljeno dana 13. siječnja 2023. godine „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“  br. 60A od  23. prosinca 2022. godinehttps://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_60A.pdf#2

doc Izvješće o zaduženju po dugoročnim kreditima do 30. lipnja 2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

doc Izvješće o korištenju proračunske pričuve od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

doc Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje 1.1. do 30.6.2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

doc Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli  za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

doc Odluka o prihvaćanju korištenja proračunske pričuve od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

doc Zaključak - polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

doc Zaključak - polugodišnji financijski izvještaj Narodne knjižnice Hum na Sutli za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

doc Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduženju po dugoročnim kreditima do 30. lipnja 2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

doc Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje 1.1. do 30.6.2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_41.pdf

   

 

docx Odluka  o II. izmjeni Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_33.pdf#17        

doc Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hum na Sutli prema stanju na dan 31. prosinac 2021. godine https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_33.pdf#40

doc Bilješke uz polugodišnji financijske izvještaje Općine Hum na Sutli - razina 22   1.1. do 30.6.2022.

xlsx Referentna stranica - izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općina Hum na Sutli 1.-6.2022.

xlsx Potvrda o predaji financijskog izvještaja 1.-6.2022. Općina Hum na Sutli

pdf Referentna stranica 1.-6.2022. Općina Hum na Sutli

docx Odluka o I. izmjeni i dopuni proračuna Općine Hum na Sutli za 2022. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#71

doc Zaključak o I. izmjeni Financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica za 2022.

doc Zaključak o I. izmjeni Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2022. 

docx Odluka o Proračuna Općine Hum na Sutli za 2022. godinu te projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu - poveznica objave u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“  br. 60 od  27. prosinca 2021. godine:  https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_60.pdf#64

obrazlozenje-proracuna-opcine-hum-na-sutli-za-2022-godinu-te-projekcije-proracuna-za-2023-i-2024-godinu.docx

vodic-za-gradjane-uz-prijedlog-proracun-za-2022-godinu.pptx

docOdluka o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 1. siječanj do 31. prosinac 2022. godine - poveznica objave u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“  br. 60 od  27. prosinca 2021. godine: https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_60.pdf#92

 

vrh stranice