Registar imovine

pdf Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za 2021. godinu

docx Odluka o usvajanju

pdf  Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2021. do 2027. godine

docx Odluka o usvajanju

pdf Odluka o uspostavi registra imovine Općine Hum na Sutli 

xlsx Registar imovine Općine Hum na Sutli - 30.12.2019.

docx popis trgovačkih društava u vlasništvu Općine Hum na Sutli - 30.12.2019.

pdf Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Općine Hum na Sutli 

ods komunalna infrastruktura Općine Hum na Sutli - građevine javne namjene  

ods komunalna infrastuktura Općine Hum na Sutli - groblja 

ods komunalna infrastruktura Općine Hum na Sutli - javna parkirališta 

ods komunalna infrastruktura Općine Hum na Sutli - javna rasvjeta

ods komunalna infrastruktura općine Hum na Sutli - javne-zelene površine 

ods komunalna infrastruktura Općine Hum na Sutli - nerazvrstane ceste

 

vrh stranice