Službeni akti/Dokumenti

Dokumenti 2023.

doc Izvještaj o korištenju sredstava Fondova Europske unije na dan 30.6.2023. godine https://glasnik.kzz.hr/2023/41

doc izvješće korištenja proračunske pričuve 1-6 2023 https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2023_43.pdf#13

doc Izvješće o kreditu pomoćni objekt Lastine 1-6 2023 - Zaključak izvješća o zaduženju 1-6 2023 https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2023_43.pdf#13

doc izvješće korištenja proračunske pričuve 1-6 2023 - odluka o proračunskoj pričuvi 1-6 2023 https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2023_43.pdf#13

docx Odluka o polugodišnjem izvještaju o Izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine sa obrazloženjem https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2023_43.pdf#14

doc Zaključak izvješća o zaduženju 1-6 2023 https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2023_43.pdf#13

doc Zaključak Općina Hum na Sutli financijski izvještaj 1-6 2023  https://glasnik.kzz.hr/brojevi/kzz_glasnik_2023_43.pdf#13

pdf Plan prijema u službu 2023.

 

 Dokumenti 2022.

pdf Plan prijema u službu 2022.

 

Dokumenti 2021.
 

pdf Odluka o donošenju Provedbenog plana Općine Hum na Sutli

docx Provedbeni program Općine Hum na Sutli 2022.-2025.

xlsx Prilog Provedbenom programu

doc Izvješće o zaduženju 1.-6.2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_41.pdf#45

doc Polugodišnji obračun 1.-6.2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_41.pdf#9

doc Odluka o proračunskoj pričuvi 1.-6.2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_41.pdf#8

doc Obrazloženje Proračuna do 30.6.2021.

doc Izvješće o proračunskoj pričuvi 1.-6.2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_41.pdf#8

doc Izvješće o kreditu (uređaj za pročišćavanje) 

doc Izvješće o kreditu (pomoćni objekti Lastine)

doc Bilješke uz financijsko izvješće 1.-6.2021.

xls Obrasci fianncisjkih izvještaja 1.-6.2021.

pdf Potvrda Fine - financijski izvještaji 1.-6.2021.

pdf referentna stranica financijski izvještaji 1.-6.2021.

doc Odluka o I. izmjeni Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine  http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_19.pdf#70

pdf Statut Općine Hum  na Sutli

pdf Poslovnička odluka o izmjenama i dopuna Poslovnika općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za 2021. godinu 

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Hum na Sutli za razdoblje od 2021. do2027. godine  

docx Plan prijema u službu za 2021. godinu

doc  Odluka o Proračuna Općine Hum na Sutli za 2021. godinu te projekcija proračuna za 2022. i 2023. godinu sa Planom razvojnih programa za razdoblje 2021.-2023poveznica objave u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“  br. 55/B od  22. prosinca 2020. godine: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_55b.pdf#5623

obrazlozenje-prijedloga-proracuna-2021-2023.docx

vodic-za-gradjane-uz-proracun-za-2021-godinu.pptx 

doc Odluka  o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje   01.siječnja do 31.prosinca 2021. godine poveznica objave u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“  br. 55/B od  22. prosinca 2020. godine: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_55b.pdf#5650

 
 
Dokumenti 2020.

doc Godišnji obračun 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_19a.pdf#3

doc Odluka  - popis osnovnih sredstava 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_19a.pdf#3

doc Odluka - proračunska pričuva 1-12.2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_19a.pdf#3

doc Odluka - raspodjela rezultata 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_19a.pdf#3

doc Zaključak - izvješće o zaduživanju 1-12.2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_19a.pdf#3

doc Zaključak - financijsko izvješće 1-12.2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_19a.pdf#3

doc Bilješke uz financijsko izvješće 2020. razina 23

xls obrasci financijskih izvještaja 2020. razina 23 

pdf potvrda FINA 2020. razina 23 

pdf referentna stranica 2020. razina 23

doc Bilješke uz financijske izvještaje - bilancu - razina 22  od 01.01. do 31.12.2020.

doc Bilješke uz godišnji financijski izvještaj Općine Hum na Sutli - razina 22  od 01.01. do 31.12.2020.

xls Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01. do 31.12.2020.

xlsx Popis sudskih sporova za 2020.

xlsx Popis ugovornih odnosa, koji mogu postatiobveza ili imovina u 2020.

pdf Potvrda FINE o preuzetim financijksim izvještajima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01. do 31.12.2020.

pdf Referentna stranica - izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01. do 31.12.2020.

doc Odluka o III. Izmjeni proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu sa Planom razvojnih programa - poveznica objave u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“  br. 55/B od  22. prosinca 2020. godine: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_55b.pdf#5593

jpg Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 2020.

jpg Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i kandidata grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli  za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine

doc obrazloženje proračuna Općine Hum na Sutli do 30.06.2020. 

doc Odluka o proračunskoj pričuvi od 01.01. do 30.06.2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_38.pdf#3339

doc Polugodišnji obračun proračuna Općine Hum na Sutli od 01.01. do 30.06.2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_38.pdf#3340

doc Zaključak o izvješću o zaduženju od 01.01. do 30.06.2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_38.pdf#3339 

doc Zaključak 01.01. do 30.06.2020. Narodna knjižnica Hum na Sutli

doc Zaključak 01.01. do 30.06.2020. Općina Hum na Sutli 

doc Zaključak 01.01. do 30.06.2020. Dječji vrtić "Balončica" Hum na Sutli

doc II. izmjena proračuna Općine Hum na Sutli za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_30.pdf#2576

docx Izjmena i dopuna Odluke o izvršenju proračuna za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_30.pdf#2603

doc Izjena Odluke o raspodjeli rezultata Općine Hum na Sutli za 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_30.pdf#2576

xls Obrasci financijskih izvještaja od 01.01. do 30.06.2020. Općina Hum na Sutli 

doc Bilješke uz polugodišnje financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06.2020. Općina Hum na Sutli 

doc Odluka izvješće o stanju obveza i potraživanja na dan 31.12.2019. Narodne knjižnice Hum na Sutli 

doc Odluka izvješće o stanju obveza i potraživanja na dan 31.12.2019. Dječji vrtić Balončica 

doc Odluka izvješće o popisu osnovnih sredstava općine Hum na Sutli 

doc Obrazloženje proračuna do 31.12.2019.

doc Odluka o godišnjem izvještaju o  proračuna za 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_10.pdf#772

doc Odluka o I. izmjeni proračuna za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_10.pdf#808

doc Odluka o prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske pričuve 01.01. do 31.12.2019. 

doc Odluka o prihvaćanju izvješća o stanju obveza i potraživanja na dan 31.12.2019.

doc Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Narodne knjižnice na dan 31.12.2019.

doc Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hum na Sutli na dan 31.12.2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_10.pdf#808

doc Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Balončica za 2019. 

doc Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja Općine Hum na Sutli za 2019. 

doc Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja i izvješće o planu i programu rada Narodne knjižnjice za 2019. 

doc Zaključak o prihvaćanju I. izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića Balončica za 2020. 

doc Zaključak o prihvaćanju I. izmjene finanicijskog plana Narodne kniižnice za 2020.

doc Zaključak o prihvaćanju izvješća po dugoročnom kreditu na dan 31.12.2019.

 

xls obrasci finanicjskih izvještaja 1.-12.2019. razina 23

doc Bilješke uz financijsko izvješće 1.-12.2019. razina 23 

docBilješke uz bilancu 2019. razina 22

docBilješke uz financijsko izvješće 1.-12.2019. razina 22

xls obrasci uz financijske izvještaje 1.-12.2019. razina 22

xlsx popis sudskih sporova 2019.

xlsx popis ugovornih odnosa 2019.

pdf Potvrda Fina 1.-12.2019.

pdf referentna stranica 1.-12.2019. 

doc Odlulka o izvršenju  proračuna Općine Hum na Sutli za 2020.  http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_58.pdf

doc Odluka o proračunu Općine Hum na Sutli za razdoblje 2020.-2022. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_58.pdf

docx Obrazloženje proračuna za razdoblje 2020.-2022. 

pptx Vodić za građane uz prijedlog proračuna za 2020.

 

Programi 2020. 

doc Program održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina u 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

docx Program izgradnje javne rasvjete u 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

docx Program izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

doc Program korištenja sredstava ostvarernih od prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf 

doc Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf 

docx Program korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf  

docx Program korištenja sredstava ostvarenih od spomeničke rente za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf 

docx Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

doc Program javnih potreba u športu za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

docx Program javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

doc Socijalni program za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

doc Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_58.pdf

doc Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_58.pdf

Odluke 2020. 

doc Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka i kandidata grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli za razdoblje siječanj-prosinac 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf   

doc Odluka o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u 2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

doc Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2020. komunalnom poduzeću "Humkom" d.o.o. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

 

Dokumenti 2019. 

doc II. izmjene i dopune proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje 2019.-2021. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_58.pdf

pdf Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih stredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za 2019. 

 doc I. izmjena i dopuna proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje 2019.-2021. 

doc I. izmjena i dopuna odluke o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta 2019.
doc I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
doc I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 
doc Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju
doc Zaključak I. izmjena financijskog plana 2019. Dječjeg vrtića Balončica Hum na Sutli
doc Zaključak I. izmjena financijskog plana 2019.-2021. Narodna knjižnica Hum na Sutli
doc Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2019. Općina Hum na Sutli
doc Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2019. Narodna knjižnica Hum na Sutli  
doc Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2019. Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli
doc Zaključak o prihvaćanju izvješća po dugoročnom kreditu sa stanjem na dan 30.06.2019.
rtf Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Hum na Sutli za 2019.
doc obrazloženje polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2019.  
doc izvješće o korištenju proračunske pričuve siječanj-lipanj 2019.
pdf Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2019_34
pdf Odluka o dozvoljenom prekoračenju  najviše dopuštene razine buke http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2019_34
pdf Odluka o komunalnom doprinosu http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2019_8
xls Obrasci financijska izvješće 1.-6.2019.
doc Bilješke uz polugodišnje financijske izvještaje 2019. - razina 22
pdf Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanje na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Hum na Sutli u 2018. 
RTF Godišnje izvršenje plana razvojnih programa za 2018.
doc Izvješće o korištenju proračunske pričuve siječanj-prosinac 2018.
doc izvješće o zaduženju 01.12.2018.
doc Obrazloženje izvještaja o izvršenju proračuna do 31.12.2018.
RTF Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018.
doc Odluka o prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske pričuve siječanj-prosinac 2018.
doc Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduženju na dan 31.12.2018.
doc Odluka o prihvaćanju izvješća o popisu osnovnih sredstava općine Hum na Sutli za 2018.
doc Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Hum na Sutli za 2018.
doc Zaključak o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. općine Hum na Sutli
doc Odluka o prihvaćanju izvješća o popisu osnovnih sredstava za 2018. Narodna knjižnica Hum na Sutli
doc Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. Narodne knjižnice Hum na Sutli
doc Zaključak o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja i izvješća o planu i programu rada za 2018. Narodne knjižnice Hum na Sutli 
doc Odluka o prihvaćanju izvješća o popisu osnovnih sredstava za 2018. Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli
doc Zaključak o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. i Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Balončica Hum na Sutli 
   

Odluke
pdf Odluka o razrješenju i imenovanju članova NO Humkom d.o.o.
pdf Odluka o razrješenju i imenovanju članova NO Humvio d.o.o.
 
Rješenja  
pdf Rješenje o imenovanju jednog člana Skupštine Humkom d.o.o.
pdf Rješenje o imenovanju jednog člana Skupštine Humvio d.o.o.

Programi 

docx Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti za 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

doc II. izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

doc I. izmjena i dopuna Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2019. godini komunalnom poduzeću "Humkom" d.o.o. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf

docx II. izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf 

docx I. izmjena i dopuna Programa izgradnje javne rasvjete u 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf 

docx I. izmjena i dopuna Programa izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_2.pdf 

doc II.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_58.pdf

doc II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_58.pdf

 pdf Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. 

 pdf Program izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2019., te plan za 2020. i 2021.

pdf Program izgradnje javne rasvjete u 2019., te plan za 2020. i 2021.
pdf Program održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina 2019. 
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
pdf Program javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima općine Hum na Sutli 2019. 
pdf Program javnih potreba u sportu općine Hum na Sutli 2019.
pdf program korištenja sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 2019.
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 2019.
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa 2019.
pdf Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2019.
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od spomeničke rente 2019. 
pdf Socijalni program 2019.
 
    
Proračun
rtf  Odluka o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_56.pdf#5666
pdf  Obrazloženje Proračuna Općine Hum na Sutli za 2019. sa projekcijom za 2020. i 2021. 
pptx  Vodič za građane uz Proračun Općine Hum na Sutli za 2019.
pdf  Odluka o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za 2019. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_56.pdf#5692

*Prijedlog Proračuna Općine Hum na Sutli za 2019. 
pdf Vodič za građane uz prijedlog Proračuna Općine Hum na Sutli za 2019.
pdf Javni Poziv za sudjelovanje za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
doc obrazac
pdf obrazloženje Proračuna Općine Hum na Sutli za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Odluke
pdf  Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje
pdf  Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Hum na Sutli
pdf  Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 
 
Zaključci 
doc  Zaključak - financijski plan Dječjeg vrtića "Balončica" Hum na Sutli 2019.-2021.
doc  Zaključak - program rada Narodne knjižnice Hum na Sutli 2019.-2021.
 _________________________________________________________________________
 
Dokumenti 2018.
 
xls Bilješke uz Bilancu financijskih izvještaja 2018.
docBilješke  financijsko izvješće 2018.
xls Obrasci financijskih izvještaja 2018.
xlsx Popis sudskih sporova
xlsx Popis ugovornih odnosa 
pdf  Potvrda Fine 2018.
pdf Referenta stranica 2018.
doc Zaključak o prihvaćanju polugodišnjih Financijskog izvještaja za 2018. godinu Narodne knjižnice
doc Zaključak o prihvaćanju polugodišnjih Financijskog izvještaja za 2018. godinu Dječji vrtić Balončica
doc Zaključak o prihvaćanju Izvješća po dugoročnom kreditu sa stanjem na dan 30. lipanj 2018. godine
rtf Polugodišnje izvršenje Plana razvojnih programa
rtf Odluka o polugodišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna općine Hum na Sutli za 2018. godinu
doc Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2018.
doc Izvješće o korištenju proračunske pričuve siječanj - lipanj 2018.
xls Financijski izvještaj za razdoblje siječanj - lipanj 2018.
doc Bilješke uz financijsko izvješće
pdf I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
pdf II. Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta
pdf II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
pdf Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na Sutli za 2018. godinu
pdf Izmjena i dopuna programa javnih potreba u športu općine Hum na Sutli za 2018. godinu
pdf Izmjena i dopuna socijalnog programa Općine Hum na Sutli za 2018. godinu
pdf Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Hum na Sutli
pdf Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih
rtf  III. izmjena Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje 2018.2020. http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_55.pdf#5638
rtf  III. izmjena Plana razvojnih programa
doc Zaključak - II. izmjena - Narodna knjižnica Hum na Sutli 2018.-2020.
doc Zaključak - II. izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića "Balončica" Hum na Sutli 2018.-2020.  
doc II. Izmjena proračuna 2018. - 2020. 
II. Izmjena proračuna 2018. - 2020. (Službeni glasnik KZŽ)
doc II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018 -2020
doc Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Narodna knjižnica
doc Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja općine Hum na Sutli za 2017. godinu
doc Zaključak o prihvaćanju godišnjih Financijskog izvještaja za 2017. godinu Dječji vrtić Balončica
doc Zaključak o prihvaćanju godišnjih Financijskog izvještaja za 2017. godinu Narodne knjižnice
doc Zaključak o prihvaćanju godišnjih Financijskog izvještaja za 2017. godinu Općine Hum na Sutli
doc Izvješće o popisu osnovnih sredstava općine Hum na Sutli za 2017.
docx Izvješće osnovna sredstva 2017. -  Narodna knjižnica
docx  Izvješće osnovna sredstva 2017. -  Dječji vrtić Balončica
doc Odluka o prihvaćanju Izvješća o popisu osnovnih sredstava Dječji vrtić Balončica
doc Odluka o prihvaćanju Izvješća o popisu osnovnih sredstava Narodne knjižnice
doc Odluka o prihvaćanju Izvješća o popisu osnovnih sredstava općine Hum na Sutli
doc Izvješća o zaduženju na dan 31.12.2017.
Izvješća o zaduženju na dan 31.12.2017.  (Službeni glasnik KZŽ)
doc Izvješće o korištenju proračunske pričuve siječanj - prosinac 2017.
doc Izvršenje plana razvojnih programa za 2017. godinu
doc Obrazloženje Izvršenja proračuna za 2017. godinu općine Hum na Sutli
doc Odluka o godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna općine Hum na Sutli za 2017. godinu
doc Odluka o prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske pričuve siječanj - prosinac 2017.
doc I. Izmjena proračuna 2018.-2020.
I. Izmjena proračuna 2018.-2020.  (Službeni glasnik KZŽ)
doc I. Izmjena plana razvojnih programa 2018.-2020.
doc Zaključak I. Izmjena financijskog plana Dječji vrtić Balončica 2018.-2020.
doc Zaključak I. Izmjena financijskog plana Narodne knjižnice 2018.-2020.
pdf Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hum na Sutli - 30.01. 2018.
pdf Odluka o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna 
pdf Odluka o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta
  

Programi 2018. 

pdf Program asfaltiranja 
pdf Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture .
pdf Program izgradnje javne rasvjete 
pdf Program korištenja sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade 
pdf Program održavanja čistoće 
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture za 


Dokumenti 2018.
  
xls Financijski izvještaj za razdoblje 01.01. -31.12.2017.
doc Bilješke uz finacijsko izvješće za razdoblje 01.01. -31.12.2017.
xls Tablice uz obvezne bilješke za 2017. god.
doc Bilješke uz financijske izvještaje - bilancu
pdf Referentna stranica financijskih izvještaja 01.01. - 31.12.2017.
pdf Proračun općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječSlužbeni glasnik KZŽnja do 31. prosinca 2018. godine, te Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu 
pdf Plan razvojnih programa za 2018.-2020.
Plan razvojnih programa za 2018.-2020. (Službeni glasnik KZŽ)
pdf Odluka Općinskog vijeća o izvršavanju Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2018. godine.
  
_________________________________________________________________________

Dokumenti 2017.
 
pdf IV. izmjena i dopuna Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
IV. izmjena i dopuna Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sa pratećom odlukom (Službeni glasnik KZŽ)
pdf IV. izmjena Plana razvojnih programa za 2017.-2019.
pdf III. izmjene plana razvojnih programa 
pdf III. izmjena i dopuna Proračun općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, te Projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu
pdf Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 01.01. do 30.06.2017.
pdf Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 2017 
pdf Obrazloženje proračuna do 30.06.2017.
pdf Obrasci financijskih izvještaja siječanj - lipanj 2017.
pdf Bilješke uz financijsko izvješće
pdf II. izmjena i dopuna Proračun općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, te Projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu 
pdf II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2017.-2019.
pdf I. izmjena plana razvojnih programa 2017.-2019.
I. izmjena Plana razvojnih programa za 2017.-2019. (Službeni glasnik KZŽ)pdf Odluka o I izmjeni proračuna 2017.
pdf Plan razvojnih programa za 2017.-2019.
Plan razvojnih programa za 2017.-2019. (Službeni glasnik KZŽ)
pdf  Proračun za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
pdf Odluka o izvršenju proračuna  za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2017. godine
 

Odluke i Rješenja 2017.

pdf Izmjene i dopune Odluke o nagrađivanju učenika srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima u RH
pdf Odluka o općinskim porezima Općine Hum na Sutli
pdf Odluka o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća Općine Hum na Sutli
pdf Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb Općine Hum na Sutli
pdf Odluka za imenovanje Odbora za razvoj poljoprivrede
pdf Odluka o imenovanju Odbora za razvoj poduzetništva i obrtništva
pdf Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu pripomoći učenicima i studentima
pdf Odluka o imenovanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
pdf Odluka o imenovanju Komisije za kulturu
pdf Odluka o imenovanju Komisije za prigovore i pritužbe
pdf Odluka o imenovanju Komisije za šport, udruge i mlade
pdf Odluka o imenovanju Komisije za komunalnu infrastrukturu


  
Dokumenti 2016.
  
pdf Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu 
pdf Godišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa 2016
pdf Obrazloženje izvršenja proračuna za 2016. godinu
pdf Odluka o preraspodjeli sredstava
pdf Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća Dječjeg vrtića Balončica
pdf Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća i plana i programa rada Narodne knjižnice
pdf Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
pdf Zaključak o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća općine Hum na Sutli za 2016. 
pdf Zaključak o prihvaćanju odluke o preraspodjeli
pdf Obrasci financijskih izvještaja siječanj - prosinac 2016.
pdf Bilješke uz financijsko izvješće
pdf Bilješke uz bilancu
pdf  IV. izmjena Plana razvojnih programa
pdf IV. izmjena Plana razvojnih programa za 2016.-2018. 
pdf IV. Rebalans proračuna 2016
pdf III. Rebalans proračuna -službena verzija  
pdf III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa
pdf I.Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2016.-2018.
pdf II. izmjena proračuna Općine Hum na Sutli
pdf I. izmjene proračuna 2016.
pdf Obrasci financijskih izvještaja siječanj - lipanj 2016.
pdf Bilješke uz financijsko izvješće
pdf Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016. godini
pdf Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela
pdf Odluka o izvršenju proračuna 2016.
pdf Pravilnik o financiranju udruga s područja općine Hum na Sutli
pdf Prijenos investicijskih prava - Humvio
pdf Program asfaltiranja 2016.
pdf Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
pdf Program izgradnje javne rasvjete u 2016. godini
pdf Program javnih potreba u kulturi 
pdf Program javnih potreba u športu
pdf Program korištenja spomeničke rente u 2016. godini
pdf Program korištenja sredstava od prodaje stanova
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za nezakonito izgrađene zgrade
pdf Program održavanja čistoće
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
pdf Program utroška sredstava šumskog doprinosa
pdf Program korištenja sredstva ostvarenih od vodnog doprinosa
pdf Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
pdf Socijalni program
pdf Trogodisnji plan davanja koncesija 2016.-2019.

Odluke i Rješenja 2016.
  
pdf Odluka - nagrada općine 2016
pdf Izvješće naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
pdf Odluka - plaketa 2016
pdf Odluka knjižnica 1-12 2015
pdf Odluka o izmjeni i dopuni odluke o poticaju u poljoprivredi 2016
pdf Odluka o odabiru
pdf Odluka o raspolaganju nekretninama u vl. općine
pdf Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 2016
pdf Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa
pdf Izvješće - prodaja stanova
pdf Izvješće - socijalni program
pdf Izvješće - spomenička renta
pdf Izvješće - šumski doprinos
pdf Izvješće - vodni doprinos
pdf Odluka općina financijsko izvješće 1-12 2015
pdf Odluka vijeća o preraspodjeli
pdf Odluka vijeća vrtić 1-12 2015
pdf Pravilnik - novčana nagrada - izmjene i dopune
 

Programi i planovi 2016.

pdf Plan razvojnih programa 2016-2018
pdf Proračun za 2016, i projekcija za 2017. i. 2018.
pdf I.izmjena Programa gradnje objekata i uređaja 2016
pdf I.izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016
pdf Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 2015
pdf Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
pdf Izvješće javnih potreba u kulturi
pdf Izvješće javnih potreba u športu
pdf Obračun proračuna - prosinac 2015.
pdf III.Odluka o preraspodjeli sredstava 2015.
pdf Odluka o raspodjeli rezultata 2015.
pdf Odluka vijeća o preraspodjeli
pdf Obrazloženje godišnji obračun 2015.
 
 
Dokumenti 2015.
   
pdf II.Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije
pdf I. Izmjena odluke o povjeravanju poslova komunalnom poduzeću 2015
pdf I. izmjena Programa održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina u 2015
pdf II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja 2015
pdf II.izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015
pdf Izmjena i dopuna socijalnog programa
pdf Izmjena i dopuna - šumski doprinos
pdf Izmjena i dopuna - vodni doprinos 
pdf Obrasci financijskih izvještaja za 2015. godinu
pdf Bilješke uz financijska izvješća za 2015. godinu
pdf Bilješke uz bilancu za 2015. godinu
pdf Bilješke uz obrazac P -VRIO 
pdf II. Rebalans proračuna 2015
pdf II.izmjena plana razvojnih programa 2015-2017
pdf I.Rebalans proračuna 2015
pdf Polugodišnji obračun proračuna 2015
pdf Obrazloženje polugodišnjeg obračuna proračuna 2015.
pdf I.izmjena plana razvojnih programa 2015-2017
pdf Obrasci financijskih izvještaja siječanj - lipanj 2015.
pdf Bilješke uz financijsko izvješće
 
Odluke i Rješenja 2015.
 
pdfIzmjena i dopuna Odluke o izradi Prostornog plana uređenja
pdf Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
pdf Izmjena i dopuna Odluke o novčanom daru za novorođeno dijete
pdf Odluka o bračnim parovima - jubilarcima 
 pdf Odluka o davanju na upravljanje i gospodarenje sabirališta iskoristivog otpada 
 pdf Odluka o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti
pdf Odluka o poticaju u poljoprivredi
pdf Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
pdf Odluka o prihvaćanju Plana civilne zaštite
pdf Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste "Podhraški - Vidiček" javnim dobrom
pdf Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste "PŠ Lupinjak - raskrižje Čuček" javnim dobrom
pdf Odluka o stavljanju izvan snage Odluku o bračnim parovima - jubilarcima
pdf Odluka o sufinanciranju produženog boravka
pdf Odluka o usvajanju 6. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
pdf Proračun 2015.
pdf Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Dječjeg vrtića "Balončica"
pdf Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Narodne knjižnice
 
 
Programi i planovi 2015.
 
pdf Programi i planovi 2015.
pdf Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2015. godini i plan za 2016. i 2017. godinu
pdf Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
pdf Program izgradnje javne rasvjete u 2015. godini i plan za 2016. i 2017. godinu
pdf Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
pdf Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
pdf Program korištenja sredstava od spomeničke rente za 2015. godinu
pdf Program korištenja sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2015. godini
pdf Program korištenja sredstava od prodaje stanova u 2015. godini
pdf Program korištenja sredstava od vodnog doprinosa u 2015. godini
pdf Program održavanja čistoće u 2015. godini
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
pdf Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
pdf Socijalni program za 2015. godinu
 

 
Dokumenti 2014. 
  
pdf Godišnji Obračun proračuna za 2014. godinu
pdf Obrazloženje godišnji Obračun za 2014. godinu
pdf Odluka - financijska izvješća knjižnica 2014.
pdf Odluka - financijsko izvješće 2014. Općine Hum na Sutli
pdf Odluka o raspodjeli rezultata 2014.
pdf Odluka vijeća - financijska izvješća dječjeg vrtića "Balončica" 2014.
pdf Financijska izvješća za 2014. godinu
pdf Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu
pdf Bilješke uz obrazac P -VRIO  
pdf II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi
pdf II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture
pdf III. Izmjena Plana razvojnih programa
pdf III. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
pdf III. rebalans Proračuna
pdf Izmjena i dopuna Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
pdf Izmjena i dopuna Programa održavanja čistoće
pdf Izmjena i dopuna Socijalnog programa
pdf Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2014. godinu
pdf Odluka o izradi 6. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
pdf Odluka o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za 2014. godinu
pdf Odluka o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti
pdf Odluka o nerazvrstanim cestama
pdf Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića Balončica
pdf Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća Narodne knjižnice
pdf Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća Općine Hum na Sutli
pdf Odluka o prihvaćanju izvješća o korištenju proračunske pričuve
pdf Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite
pdf Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju
pdf Odluka o prihvaćanju strategije razvoja Općine od 2014. do 2020.
pdf Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna
pdf Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2014. godini
pdf Odluka o suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića "Balončica"
pdf Bilješke uz financijske izvještaje
pdf Bilješke uz obrazac P-VRIO
pdf Proračun za 2014. godinu
pdf Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Dječjeg vrtića "Balončica"
pdf Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Narodne knjižnice
pdf Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
pdf Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
pdf Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
pdf Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova
pdf Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa vodnog doprinosa
pdf Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Socijalnog programa
pdf Plan davanja koncesija
pdf Plan radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli za 2014. godinu
pdf Plan razvojnih programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine
pdf Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2014. godini i plan za 2015. i 2016. godinu
pdf Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
pdf Program izgradnje javne rasvjete u 2014. godini i plan za 2015. i 2016. godinu
pdf Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
pdf Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu
pdf Program korištenja sredstava od spomeničke rente za 2014. godinu
pdf Program korištenja sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2014. godini
pdf Program korištenja sredstava od prodaje stanova u 2014. godini
pdf Program korištenja sredstava od vodnog doprinosa u 2014. godini
pdf Program održavanja čistoće u 2014. godini
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
pdf Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
pdf Socijalni program za 2014. godinu
 

  
Dokumenti 2013. 
 
pdf I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti za 2013. godinu
pdf Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2013. godinu
pdf Obračun proračuna (siječanj - lipanj 2013.)
pdf Odluka o II. izmjeni Plana razvojnih programa za 2013.-2015.
pdfOdluka o II. izmjeni Proračuna za 2013. godinu
pdf Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine
pdf Odluka o dodjeli Plaketa Općine Hum na Sutli za 2013. godinu
pdf Odluka o prvoj izmjeni i dopuni proračuna za 2013. godinu
pdf Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika Općinskog vijeća
pdf Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
pdf Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
pdf Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
pdf Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
pdf Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statutarno pravna pitanja
pdf Odluka o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za 2013. godinu
pdf Odluka o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti
pdf Odluka o nagradi Općine Hum na Sutli za 2013. godinu
pdf Odluka o nagradi Općine Hum na Sutli za životno djelo za 2013. godinu
pdf Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje
pdf Odluka o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća
pdf Odluka o osnivanju stožera zaštite i spašavanja
pdf Odluka o početnom iznosu naknade za koncesiju obavljanja dimnjačarskih poslova
pdf Odluka o početnom iznosu naknade za koncesiju obavljanja pogrebnih usluga
pdf Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
pdf Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića "Balončica" (siječanj - lipanj 2013.)
pdf Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća Narodne knjižnice Hum na Sutli (siječanj - lipanj 2013.)
pdf Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli za 2013. godinu
pdf Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju
pdf Odluka o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2013. godinu te projekcija Proračuna za 2014. i 2015.
pdf Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2013. godini
pdf Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Humkom-a d.o.o.
pdf Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Balončica"
pdf Odluke o imenovanju komisija, povjerenstava i odbora
pdf Proračun 2013. - Raspodjela sredstava za kulturne, društvene i sportske djelatnosti
pdf Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Balončica"
pdf Statut Općine Hum na Sutli
 

 
 Dokumenti 2012.
 
pdf Izvršenje proračuna za 2012. godinu
pdf Obrazloženje uz godišnji obračun za 2012. godinu
pdf Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
pdf Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu
pdf Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova za 2012. godinu
pdf Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu
pdf Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2012. godinu
pdf Izvješće o izvršenju Programa utroška vodnog doprinosa za 2012. godinu
pdf Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2012. godinu
pdf Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade
pdf Projekt ukupnoga razvoja grada Pregrade i Općine Hum na Sutli - 1. svezak
pdf Odluka o dodjeli 3 učeničke pripomoći po posebnom statusu za 2012./2013.
pdf Odluka o izmjeni Odluke o financiranju Dječjeg vrtića "Balončica"
pdf Odluka o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za 2012. godinu
pdf Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica
pdf Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli za 2012. godinu
pdf Odluka o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2011. godine
pdf Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
pdf Odluka o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2012. godinu s projekcijom Proračuna za 2013. i 2014. godinu
pdf Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Hum na Sutli za 2012. godinu
pdf Odluka o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti
pdf Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće
pdf Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Hum na Sutli
pdf Odluka o usvajanju rang liste učeničkih i studentskih pripomoći za 2012./2013.
pdf Odluka o visini subvencije prijevoza učenicima srednjih škola za 2012./2013.
pdf Druga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
pdf Druga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
pdf Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti za 2012. godinu
pdf Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Hum na Sutli za 2012. godinu
pdf Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Hum na Sutli
pdf Plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli za 2012. godinu
pdf Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
pdf Program izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2012. godini te plan za 2013. i 2014. godinu
pdf Program izgradnje javne rasvjete u 2012. godini te plan za 2013. i 2014. godinu
pdf Program javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti
pdf Program javnih potreba u sportu
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od spomeničke rente
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture
pdf Program održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina
pdf Program utroška sredstava šumskog doprinosa
pdf Prva Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
pdf Socijalni program Općine Hum na Sutli
pdf Godišnji i srednjoročni plan davanja koncesija

 
Dokumenti 2011. 
 
pdf Izvršenje proračuna za 2011. godinu
pdf Izvršenje proračuna za 2011. godinu - opći dio
pdf Izvršenje proračuna za 2011. godinu - posebni dio
pdf Izvršenje proračuna za 2011. godinu - raspodjela sredstava za kulturne, društvene i sportske djelatnosti
pdf Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna izvršenja proračuna za 2011. godinu
pdf Opći dio proračuna za 2011. godinu
pdf Procjena općeg dijela proračuna za 2011. godinu
pdf Procjena posebnog dijela proračuna za 2011. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji
pdf Posebni dio proračuna za 2011. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji
pdf Proračun za 2011. godinu
pdf Procjena proračuna 2011. godine za 2012. i 2013. godinu
pdf Plan razvojnih programa 
pdf Odluka o ciljanim izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja općine Hum na Sutli
pdf Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
pdf Odluka o novčanom daru za novorođeno dijete
pdf Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini komunalnom poduzeću Humkom d.o.o.
pdf Odluka o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju za 2010. godinu
pdf Odluka o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine
pdf Odluka o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta općine Hum na Sutli u 2011. godini
pdf Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine
pdf Odluka o visini subvencije prijevoza učenicima srednjih škola za školsku godinu 2011./2012.
pdf Pravilnik o radu djelatnika Općine Hum na Sutli
pdf Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
pdf Program izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2011. godini te plan izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta u 2012. i 2013. godini
pdf Program izgradnje javne rasvjete u 2011. godini te plan izgradnje javne rasvjete u 2012. i 2013. godini 
pdf Program javnih potreba u kulturi i društvenih djelatnosti Općine Hum na Sutli za 2011.
pdf Program javnih potreba u športu općine Hum na Sutli za 2011. godinu
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2011. godini
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od spomeničke rente za 2011. godinu
pdf Program korištenja sredstava ostvarenih od vodnog doprinosa za 2011. godinu
pdf Program održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina u 2011. godini
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
pdf Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. godinu
pdf Socijalni program Općine Hum na Sutli za 2011. godinu
 
 
 
Stariji dokumenti 
 
pdf Dopuna pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu učenika srednjih škola i studenata s područja općine Hum na Sutl (22.12.2010.)
pdf Etički kodeks Općinske uprave Općine Hum na Sutli
pdf Etički kodeks - Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva
pdf Etički kodeks - Izvješće o radu za 2011. godinu
pdf Informiranje - pravo na pristup informacijama
pdf Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela općine Hum na Sutli
pdf Izmjene i dopune pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pripomoći prema nadarenosti učenika srednjih škola i studenata s područja općine Hum na Sutli
pdf II Izmjene i dopune pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pripomoći prema nadarenosti učenika srednjih škola i studenata s područja općine Hum na Sutli
pdf Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
pdf Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Hum na Sutli
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi općine Hum na Sutli
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu općine Hum na Sutli
pdf Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
pdf Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
pdf Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
pdf Odluka o komunalnom doprinosu
pdf Odluka o komunalnoj naknadi
pdf Odluka o komunalnom redu
pdf Odluka o poticaju u poljoprivredi općine Hum na Sutli (2010)
pdf Odluka o dopuni odluke o poticaju u poljoprivredi (2010)
pdf Odluka o visini komunalne naknade
pdf Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
pdf Odluka o osnivanju javne ustanove pod nazivom "Narodna knjižnica Hum na Sutli"
pdf Odluka o socijalnoj skrbi
pdf Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
pdf Odluka o uvjetima držanja i registraciji pasa i mačaka, postupanju sa psima i mačkama lutalicama i sa neupisanim psima na području općine Hum na Sutli
pdf Odluka o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog podrijetla
pdf Odluka o zabrani ispuštanja otpadnih voda iz septičkih jama, poljskih WC-a, gnojnica i gnojnih jama
pdf Poslovnik Općinskog vijeća općine Hum na Sutli
pdf Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli
pdf Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela općine Hum na Sutli
pdf Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pripomoći prema nadarenosti učenika srednjih skola i studenata s područja Općine Hum na Sutli
pdf Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu učenika srednjih skola i studenata s područja Općine Hum na Sutli 2009
pdf Statutarna Odluka o grbu i zastavi općine Hum na Sutli
pdf Statut općine Hum na Sutli
 
vrh stranice