Zaštita osobnih podataka - GDPR

GDPR – Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ujedno uz navedenu uredbu pojedina pitanja glede zaštite osobnih podataka dodatno  su regulirana  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).  

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka regulira sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba – pojedinaca na području  država članica EU.  Prema definiciji Uredbe (EU) 2016/679 pojam “osobni podaci”  obuhvaća  sve  podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) npr. ime, prezime, e-mail adresa i dr.  

Uredba određuje koja su prava pojedinaca (ispitanika), a u skladu s tim i koje su obveze  voditelja obrade koji obrađuju osobne podatke.  

Neka od prava ispitanika su pravo na povlačenje dane privole u svakom trenutku, prava  na pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade podataka, prava na ulaganje prigovora voditelju obrade, pravo na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.  

Temeljem odredbe čl. 38. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u svojstvu  voditelja obrade osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Jelena Posilović

Hum na Sutli 175

49231 Hum na Sutli

Telefon: 049/382-382

E-mail: pisarnica@humnasutli.hr

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

 

Dodatne informacije:

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

vrh stranice