Javna nabava

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
Javna nabava za 2024.

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave „Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostora“ 

pdf Odluka o odabiru 

pdf zapisnik o otvaranju ponuda

pdf Poziv za dostavu ponuda

 

pdf Plan nabave za 2024. 

  

Javna nabava za 2023.

pdf Izvješće o javnoj nabavi za 2023.

pdf Registar ugovora za 2023.

xls Plan nabave za 2023.

Objavljeni pozivi za dostavu ponuda za predmete nabave:

1. Izgradnja dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića „Balončica“ - radovi

2. Izgradnja dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića „Balončica“ - oprema

Ulaganje se provodi za projekte financirane iz tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije".

Ponude se dostavljaju obvezno preko javnog Portala ponuda u AGRONET-u  na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Samo ponude prikupljene preko Portala ponuda AGRONET sustava smatrat će se važeće, dok ponude dostavljene drugim načinima smatrat će se nevažeće.               

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/ModulRural/ContactOverview.aspx  

SANACIJA  NERAZVRSTANE CESTE   DB 9 (D229 - odvojak Jesih-Sambolić)

pdf Odluka o odabiru

pdf poziv za dostavu ponude

xlsx troškovnik

 doc ponudbeni list

Rok za dostavu onuda je do 22. veljače 2023. godine do 10,30 sati

 

SANACIJA  NERAZVRSTANE CESTE   Lu 8.1 (Lu8 - odvojak Medekovec)

pdf Odluka o odabiru

pdf poziv za dostavu ponude

xlsx troškovnik

doc ponudbeni list 

Rok za dostavu ponuda je do 22. veljače 2023. godine do 10,00 sati 

 

SANACIJA  NERAZVRSTANE CESTE   MT 7.1 (MT7 - odvojak Klasić)

pdf Odluka o odabiru

pdf poziv za dostavu ponude

xlsx troškovnik 

 doc ponudbeni list

Rok za dostavu ponude je najkasnije do 22. veljače 2023. godine do 11,30 sati

 

SANACIJA  NERAZVRSTANE CESTE   Pr 1.1 (Pr1-odvojak Pereti-Špoljar)

pdf Odluka o odabiru

pdf poziv za dostavu ponude

xlsx troškovnik

doc ponudbeni list

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 22. veljače 2023. godine do 13,00 sati

 

SANACIJA  NERAZVRSTANE CESTE   R 1 (Ž2095 - Drenški - Draškovići - Fišer - DH1)

pdf Odluka o odabiru

pdf poziv za dostavu ponude

xlsx troškovnik 

doc ponudbeni list

Rok za dostavu ponude je najkasnije do 22. veljače 2023. godine do 12,00 sati

 

SANACIJA  NERAZVRSTANE CESTE  V 3.4 (V3 - odvojak Vrbišnica - Stuhne - Vetrnjak)

pdf Odluka o odabiru

pdf poziv za dostavu ponude

xlsx troškovnik

doc ponudbeni list

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 22. veljače 2023. godine do 11,00 sati

 

SANACIJA  NERAZVRSTANE CESTE   Z 1 (L22003 - Zalug - Sutlanska cesta -D229)

pdf Odluka o odabiru

pdf poziv za dostavu ponude 

xlsx troškovnik 

doc ponudbeni list

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 22. veljače 2023. godine do 12,30 sati 

 

OPĆINA HUM NA SUTLI kao javni naručitelj nije u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavak 2 i članka 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) o čemu je objavljen podatak na web stranici Općine Hum na Sutli.

 

pdf PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

Javna nabava za 2022. 

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Sanacija nestabilnog pokosa i rekonstrukcija dijela prometnice na lokaciji Strmec Humski Hum na Sutli 

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje uz D229 

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova fugiranja-popravka uzdužnih i poprečnih pukotina 

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave - nabava robe u svrhu modernizacije  javne rasvjete

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Izrada pješačke staze i oborinske odvodnje uz Ž2095

pdf Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

doc Poziv za dostavu ponude za nabavu kamenog materijala  za održavanje nerazvrstanih cesta 

docx Troškovnik

 

pdf Izvješće o javnoj nabavi za 2022.

Plan nabave za 2022.

 

Javna nabava za 2021. 

pdf Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. (NN)

http://www.humnasutli.hr/poziv-za-dostavu-ponude-opskrba-elektricnom-energijom-na-podrucju-opcine-hum-na-sutli-v3.aspx

pdf Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

xlsPlan nabave za 2021. 

 

Javna nabava za 2020. 

poziv-za-dostavu-ponude-opskrba-elektricnom-energijom.pdf

 ponudbeni-list-prilog-1.docx

troskovnik.xlsx

pdf Registar ugovora za 2020. 

Plan nabave Općine Hum na Sutli za 2020.  

 
Javna nabava za 2019. godinu

 

docx Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2019. godini 

 
Dokumentacija za dostavu ponuda:
jpg odgovor na upit gospodarskog subjekta u predmetu nabave br. 20/19
pdf Dokumentacija za nadmetanje u postupku jednostavne nabave broj 20/19 - provedba preventivne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
docx Troškovnik
pdf Odluka o prihvaćanju programa mjera suzbijanja prijenosnika bolesti za područje Općine Hum na Sutli u 2019.

xls Plan nabave Općine Hum na Sutli za 2019.
 
pdf Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. (NN)
pdf Registar ugovora u javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2018. 
 
Javna nabava za 2018. godinu   
   
Poziv za dostavu ponuda:
Poziv za dostavu ponuda za provedbu usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli NC Lupinjak (D207) – Klenovec Humski (Ž2095), k.č. 2864/1; k.o. Lupinjak NC Klenovec Humski (Ž2095) – Taborsko (D206), k.č. 2864/3; k.o. Lupinjak, k.č. 1807/1; k.o. Hum na Sutli 
 
pdf Poziv za dostavu ponuda
docx Izjava o davanju jamstva
docx Izjava o nekažnjavanju
doc Podaci o podugovaratelju
doc Ponudbeni list
xlsx Troškovnik
 

Predmet nabave:
Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli NC Lupinjak (D207) – Klenovec Humski (Ž2095), k.č. 2864/1; k.o. Lupinjak NC Klenovec Humski (Ž2095) – Taborsko (D206), k.č. 2864/3; k.o. Lupinjak, k.č. 1807/1; k.o. Hum na Sutli - Evidencijski broj nabave: 23/18.
 - dokumentacija
pdf Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Hum na Sutli 2018.
pdf  Plan savjetovanja 2018. - I. dopuna
pdf Plan savjetovanja 2018. - II. dopuna
pdf Plan nabave 2018. godinu
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2017. godini


  
Javna nabava za 2017. godinu
 
pdf I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.
pdf II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.
pdf Izjava
pdf Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
pdf Plan nabave 2017. godinu
pdf Izjava
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2016. godini


 
Javna nabava za 2016. godinu
  
pdf Izvješće o radu za 2016. godinu
pdf III. izmjena i dopuna plan nabave 2016. godinu 
pdf II. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu
pdf I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2016. godinu
pdf Dokumentacija za nadmetanje u postupku javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta
pdf Plan nabave za 2016. godinu
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2015. godini
 

 
Javna nabava za 2015. godinu
 
pdf Plan nabave za 2015. godinu
pdf Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2015. godini (travanj)
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2015. godini (rujan) 
 

 
Javna nabava za 2014. godinu 
 
pdf Plan nabave za 2014. godinu
pdf Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2014. godinu
pdf Druga izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu
pdf Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2014. godini (rujan)
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2014. godini
 
 
Javna nabava za 2013. godinu
 
pdf Plan nabave Općine Hum na Sutli za 2013. godinu
pdf I. izmjena plana nabave Općine Hum na Sutli za 2013. godinu
pdfII. izmjena plana nabave Općine Hum na Sutli za 2013. godinu
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2013. godini
pdf Dokumentacija za nadmetanje u postupku javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta u 2013. godini
pdf Troškovnik održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli za 2013. godinu
pdf Dokumentacija za nadmetanje u postupku javne nabave za rekonstrukciju Dječjeg vrtića "Balončica"
pdf Troškovnik rekonstrukcije Dječjeg vrtića "Balončica" (bez opreme)
pdf Obavijest o produženju roka javne nabave za rekonstrukciju Dječjeg vrtića "Balončica"
 
pdf Sukob interesa
pdf Sukob interesa - izjava općinskog načelnika Zvonka Jutriše
pdf Sukob interesa - izjava zamjenika općinskog načelnika Rajka Jutriše
 

  
Javna nabava za 2012. godinu
 
pdf Sukob interesa - Izjava općinskog načelnika kao člana upravnog tijela naručitelja
pdf Sukob interesa - Izjava općinskog načelnika kao predstavnika naručitelja
pdf Sukob interesa - Izjava zamjenika općinskog načelnika kao člana upravnog tijela naručitelja
pdf Sukob interesa - Izjava zamjenika općinskog načelnika kao predstavnika naručitelja
pdf Sukob interesa - gospodarski subjekti
 
pdf Prva izmjena Plana nabave Općine Hum na Sutli za 2012. godinu
pdf Plan nabave Općine Hum na Sutli za 2012. godinu
pdf Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2012. godini
pdf Dokumentacija za nadmetanje u postupku javne nabave za opskrbu el. energijom
pdf Troškovnik za izračun cijene potrošnje el. energije (izmjena)

vrh stranice