Stanovništvo i domaćinstva

Općina Hum na Sutli obuhvaća pored istoimenog središnjeg i najvećeg sela još sedamnaest okolnih sela: Klenovec Humski, Strmec Humski, Lupinjak, Rusnica, Orešje Humsko, Vrbišnica, Druškovec Humski, Druškovec Gora, Brezno gora, Donje Brezno, Gornje Brezno, Zalug, Poredje, Grletinec, Prišlin i Mali Tabor.

U svih osamnaest sela živi 5.060 stanovnika i to: Brezno Gora 75, Donje Brezno 104, Druškovec Gora 86, Druškovec Humski 395, Gornje Brezno 289, Grletinec 204, Hum na Sutli 1096, Klenovec Humski 389, Lastine 151, Lupinjak 366, Mali Tabor 348, Orešje Humsko 184, Poredje 220, Prišlin 430, Rusnica 191, Strmec Humski 183, Vrbišnica 240, Zalug 109 (popis stanovništva 2011.).

Broj domaćinstava iznosi 1764 te je unatoč neznatnom padu stanovnika broj domaćinstava ostao isti kao i 2001.godine. Pad je zabilježen u Druškovec Gori (-4), Druškovcu Humskom (-12), Gornjem Breznu (-6), Grletincu (-3), Humu na Sutli (-16), Lastinama (-2), Lupinjaku (-13) i Orešju Humskom (-1), dok je porast domaćinstava zabilježen u Donjem Breznu(+6), Malom Taboru (+22), Poredju (+2), Prišlinu (+19), Rusnici (+5), Strmcu Humskom (+4), Vrbišnici (+4) i Zalugu (+7).

Iz podataka je vidljivo da do gušćeg naseljavanja dolazi u samom Humu na Sutli kao središtu općine, te u Lupinjaku gdje se zbog državne ceste i međunarodnog graničnog prijelaza Lupinjak-Dobovec može s pravom očekivati još gušće naseljavanje i izgradnja poslovnih objekata.

Čitavim područjem općine razvijena je cestovna mreža (15 km asfaltiranih državnih cesta, 18 km asfaltiranih županijskih cesta, 59,5 km asfaltiranih općinskih i 61,5 km neasfaltiranih općinskih cesta, ili sveukupno 154 km cestovne mreže, od toga 92,5 km asfaltirane i 61,5 km neasfaltirane), plinska mreža (1094 domaćinstava priključeno na općinski plinovod), javna vodovodna mreža (1245 domaćinstava priključeno na općinsku mrežu). Radi se na poboljšanju opskrbe pitkom vodom te na izgradnji sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi bogata prirodna baština (Sutlansko jezero, ribnjaci Špiljakova jezera i Drajža, te prekrasni vidikovci Žolekov breg, Štruklečev breg, Svekli raj) zajedno sa spomenicima kulture postali što privlačniji.

Područje općine pokrivaju dvije katoličke župe (Taborsko i Prišlin), osnovna osmogodišnja škola Viktor Kovačić s pet područnih četverogodišnjih odjeljenja (Druškovec, Gornje Brezno, Lupinjak, Prišlin i Taborsko), tri groblja (Taborsko, Lastine i Prišlin) te uređen deponij komunalnog otpada (s južne strane tvornice stakla).

 

prvi rezultati popisa 2021

vrh stranice