Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli (FSEU.MMPI.01.0033) - Projekt je sufinancirala Europska unija - Fond solidarnosti EU

NAZIV PROJEKTA

Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli (FSEU.MMPI.01.0033)  

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt uključuje sanaciju 2 nerazvrstane ceste na području općine Hum na Sutli  - klizište Klenovec Humski k.č.br. 2893 k.o. Lupinjak i klizište Strmec Humski k.č.br. 2872 k.o. Lupinjak

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA

Obnova i poboljšanje prometne infrastrukture kako bi se vratilo u prijašnje stanje i stvorila otpornost na buduće prirodne katastrofe za stanovnike Općine Hum na Sutli. Cilj operacije je sanacija  dvije nerazvrstane ceste na području Općine Hum na Sutli sa svrhom uspostave redovnog funkcioniranja cestovnog prometa.

 

REZULTATI PROJEKTA

odobrena financijska sredstva EU, uređenje i sanacija nerazvrstanih cesta/ klizišta na nerazvrstanim cestama

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 354.013,94 EUR

Prihvatljivi troškovi: 318.612,54 EUR

Iznos sufinanciranja EU: 318.612,54 EUR

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

01.    veljača do 30. lipnja 2023.

 

ODGOVORNA OSOBA / VODITELJ OPERACIJE

Anica Kovačić

e-mail: procelnik@humnasutli.hr

 

LINKOVI

Pogledati više na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/

 

 “Financira Europska unija – Fond solidarnosti EU. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost OPĆINE HUM NA SUTLI”

   

vrh stranice