Humplin d.o.o.

Humplin d.o.o. je trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću, a osnovala ga je Općina Hum na Sutli, radi usklađenja s odredbama Zakona o tržištu plina o obaveznom pravnom, organizacijskom i knjigovodstvenom razdvajanju operatora distribucijskog sustava od ostalih djelatnosti van sektora plina. Dokapitalizacijom trgovačkog društva Humplin d.o.o. u vlasničku strukturu uz Općinu Hum na Sutli, ulaze i Grad Pregrada te Općina Desinić.
 
Predmet poslovanja:
  • Distribucija plina,
  • Montaža, održavanje i popravak plinske mreže te ostalih objekata distributivnog sustava,
  • Nadzor nad gradnjom plinskih objekata,
  • Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
  • Kupnja i prodaja robe,
  • Opskrba plinom,
  • Distribucija energija,
  • Opskrba energijom,
  • Trgovina energijom,
  • Organiziranje tržišta energijom.
vrh stranice