Dječji vrtić Balončica

Dječji vrtić Balončica je predškolska ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i skrb o djeci od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu. Osnivač vrtića je Općina Hum na Sutli. Kao samostalna javna ustanova djeluje od 01.01.1997. godine. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.
Dječji vrtić je od 01.10.1989. godine radio na jednoj lokaciji u zgradi koja je bila namjenski građena, u četiri jedinice za boravak djece i svim pripadajućim prostorima. Kapacitet vrtića u posljednjih nekoliko godina nije bio dostatan za potrebe zajednice, pa se 2013. prišlo dogradnji dviju jedinica za boravak djece, rekonstrukciji kotlovnice i kuhinje (HACCP sustav). Tom prilikom je adaptiran i obnovljen veći dio starog dijela vrtića, koji je na ponos svih stanovnika Općine. Možemo reći da od 1.100 m2 prostora, ¾ su novo zdanje te je veći dio prostora opremljen suvremenim namještajem i ostalom opremom.
 
U rekonstrukciju vrtića uloženo je oko dva milijuna kuna, a investiciju je potpomoglo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 634.000 kuna. Zahvaljujući novim prostorima rad je organiziran u 6 odgojnih skupina, od čega 3 jasličke i 3 vrtićke te se upisuje do 140 djece, čime na sreću i zadovoljstvo sviju nas, u vrtiću više ne postoji lista čekanja, budući da se kapacitet vrtića povećao za gotovo 50%.
 
Realiziraju se sljedeći programi:
- redoviti (10 satni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u 6 odgojnih skupina,
- program predškole na razini Općine Hum na Sutli.
 
Radno vrijeme ustanove je od 5,30 – 15,30 sati, tj. 10 sati dnevno, a do 16,30 provodi se dežurstvo.
Ukupno je zaposleno 17 djelatnika, koji se trude da vrtić bude mjesto kvalitetnog i sretnog življenja za sve upisane mališane.
Cilj je praćenje potreba korisnika i stvaranje optimalnih uvjeta za život i rad, funkcionalnom organizacijom rada, radnim vremenom vrtića i djelatnika, stvaranje sigurnih prostornih i materijalnih uvjeta kroz održavanje, obnavljanje i obogaćivanje postojećeg, stvarajući poticajno okruženje za kontinuirano učenje djece i odraslih.

vrh stranice