Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli (FSEU.KZŽ.02/38) - Projekt je sufinancirala Europska unija - Fond solidarnosti EU

                                 Zajedno do fondova EU

 

NAZIV PROJEKTA

Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Hum na Sutli (FSEU.KZŽ.02/38)  

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt uključuje sanaciju 22 nerazvrstane ceste na području općine Hum na Sutli (NC DH 1 (D206 - Biušek - Krničiše - KH5); NC Lu 8.1 (Lu8 - odvojak Medekovec); NC DB 9 (D229 - odvojak Jesih-Sambolić); NC V 3.4 (V3 - odvojak Vrbišnica - Stuhne - Vetrnjak); NC  MT 7.1 (MT7 - odvojak Klasić); NC R 1 (Ž2095 - Drenški - Draškovići - Fišer - DH1); NC Z 1 (L22003 - Zalug - Sutlanska cesta -D229); NC Pr 1.1 (Pr1-odvojak Pereti-Špoljar); NC MT 1.2 (MT1-odvojak Mikša-Grahovar-MT2); NC DG 2 (D206-odvojak Antonić-Valek-Javorić); NC H 14 (D206-odvojak Kučiši); NC La 5 (D206 - odvojak Stuhne); NC H 26 (V3-odvojak Berc-Večerić); NC R 1 (Ž2095-Drenški-Draškovići-Fišer-DH1); NC Lu 11 (Lu8-Turneri-Ožveće-Šurbeki); NC Po 5 (L22095-odvojak Cvrlini-Klauški); NC La 1 (D229-Lastine-Grletinec-DVD Druškovec); NC DG 2.1 (D206-odvojak Antonić-Valek-Javorić ); NC OH 3 (R1 - odvojak Večerić Vlado);  NC Lu 3 (D207-Stari grad- Kranjci); NC KH 7 (Ž2095 (DVD)-Paluško-Špiljaki-DH1); NC V3 (Gornji Hum-Vrbišnica-Biušek-DH1); NC MT 3 (D229-Baloni-Podhraški-Mrkša-MT2)

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

CILJEVI PROJEKTA

Sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Hum na Sutli sa svrhom uspostave redovnog funkcioniranja cestovnog prometa.

 

REZULTATI PROJEKTA

odobrena financijska sredstva EU, uređenje i sanacija nerazvrstanih cesta

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 1.219.570,05 EUR

Prihvatljivi troškovi: 1.219.570,05 EUR

Iznos sufinanciranja EU: 1.219.570,05 EUR

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

05. prosinca 2022. do 30 lipnja 2023.

 

ODGOVORNA OSOBA / VODITELJ OPERACIJE

Anica Kovačić

e-mail: procelnik@humnasutli.hr

 

LINKOVI

Pogledati više na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/

 

“Financira Europska unija – Fond solidarnosti EU. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost OPĆINE HUM NA SUTLI”

   

vrh stranice