Civilna zaštita

docx Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu na području općine Hum na Sutli  

docx Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Hum na Sutli u 2020. godini  

docx Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Hum na Sutli 

docx Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Hum na Sutli za 2019. godinu 

vrh stranice