Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe članka 20. stavka 2. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/20), utvrđena je dužnost odgovorne osobe  jedinice lokalne samouprave da na mrežnim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti  te sukladno navedenome objavljujem da je osoba zadužena za nepravilnosti:

 

ĐURĐICA RUŽAK

TELEFON: 049/382-381

e-mail: procelnik@humnasutli.hr

vrh stranice