IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Hum na Sutli

pdf Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IX. izmjena i dopuna PPU Općine Hum na Sutli
 
pdf Zaključak o utvrđivanju prijedloga IX. izmjena i dopuna PPU Općine Hum na Sutli za javnu raspravu i objavu javne rasprave 
 
Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
 
pdf Odluka da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš
pdf Odluka o strateškoj procjeni uticaja na okolišu 
pdf Dopis
  

Obavještavaju se vlasnici i posjednici nekretnina na području općine Hum na Sutli, da je općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 14. kolovoza 2018. godine, pokrenulo postupak izrade 9. ciljanih lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli.

Radi što kvalitetnije izrade i obuhvata Plana, pozivaju se svi zainteresirani da do 24. listopada 2018. godine podnesu svoje zahtjeve i prijedloge u pismenom obliku u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli.
 
pdf Odluka 
docx Zahtjev
vrh stranice