Obrasci

 
Poklon novorođenom djetetu
docx Prijavni list za poklon novorođenom djetetu
 
Novčane naknade i pripomoći
pdf Prijavni obrazac za dodjelu novčane nagrade studentima
pdf Prijavni obrazac za dodjelu novčane nagrade učenicima
pdf Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći
pdf Zahtjev za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu 2014/2015
doc Zahtjev za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu 2014/2015
pdf Izjava o dopuštenju provjere činjenica Komisiji za dodjelu pripomoći učenicima i studentima
pdf Obrazac 3. - Podaci o članovima zajedničkog kućanstva i ukupnom dohotku članova kućanstva
  
Ugostiteljski objekti
pdf Zahtjev za donošenje rješenja o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta
 
Javna vodoopskrba i odvodnja
pdf Zahtjev za izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje građevine na sustav javne odvodnje
pdf Zahtjev za izdavanje rješenja o obračunu naknade za priključenje građevine na sustav javne vodoopskrbe
 
Komunalni doprinos i komunalna naknada
pdf Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
pdf Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 
Udruge
doc Zahtjev za prijavu programa za rad udruga u 2013. godini s projekcijom za 2014. i 2015. godinu
 
Komunalne djelatnosti
pdf Zamolba za asfaltiranje
pdf Zamolba za kameni materijal
pdf Zamolba za postavljanje ogledala
pdf Zamolba za zimsko čišćenje
vrh stranice