SDP

 
Općinska organizacija Hum na Sutli 
Socijaldemokracija-tekovine i obveze
Stara socijaldemokracija koja je još prije 112 godina formirana u političku stranku(1894.), prvi je put u Hrvatskoj povezala socijalno, nacionalno i demokratsko pitanje kao jedinstveno političko pitanje. Nema demokratskog društva bez socijalne pravednosti, nema nacionalne slobode bez demokratskog društva. Te su vrijednosti ostale trajne.

U vrijeme državnog terora i naleta fašizma otvara se i «sukob na ljevici», ali struja okupljanja svih demokratskih snaga s politikom Narodne fronte, širokom platformom antifašizma, i u vrijeme NOR-a na programu federalizma, ponajviše je socijaldemokratski odgovor. Taj odgovor omogućuje i samo formiranje Hrvatske kao državne cjeline unutar izborenog federalističkog okvira ostvarenog odlukama ZAVNOH-a, a ta je Hrvatska temelj današnje suverene države. Te tekovine upisujemo u vlastitu baštinu.

Mnoge tekovine tzv. demokratskog socijalizma u Jugoslaviji u osnovi su socijaldemokratske prirode: radnička participacija, socijalna prava, federalizam, društvena demokracija. Ipak one se nisu mogle cjelovito ostvariti, jer su same vodile u politički pluralizam.

Nova socijaldemokracija u političkoj borbi 90-ih suočena je s potrebom očuvanja i Hrvatske kao države, demokracije kao društvenog temelja te države te socijalnih prava kao uvjeta opstanka-i demokracije i samog društva.

U najbližoj prošlosti Socijaldemokracija postaje središte nove demokratske promjene jer je bila sposobna potaknuti sve demokratske političke snage na mobilizaciju prema onim pitanjima koje je sama najbolje prezentirala: protiv političke autoritatornosti, a za političku ravnopravnost, protiv socijalnih nepravdi, a za socijalnu pravednost, protiv nazadnjačkog konzervatizma i izolacionizma, a za modernu i europsku Hrvatsku.

SDP u Humu na Sutli:

SDP kao općinska organizacija u Humu na Sutli djeluje od 1997.godine i redovito je zastupljen u Općinskom vijeću.
Na lokalnim izborima 2005. godine lista SDP-a (nositelj liste: IVAN OČKO) dobila je 13% glasova i time ostvarila pravo na dva vijećnika (RAJKO JUTRIŠA, DARKO HERAK). Nakon koalicijskog sporazuma IVAN OČKO imenovan je članom poglavarstva, a RAJKO JUTRIŠA predsjednikom Općinskog vijeća.

Općinska organizacija SDP-a Hum na Sutli svoje djelovanje usredotočuje na realizaciji slijedećih ciljeva:
- završetak i stavljanje u funkciju vodovodnog podsustava Kostel-Klenovec
- izgradnja i završetak vodovodnog podsustava Harina Zlaka-Hum na Sutli
- završetak izgradnje nogometnog igrališta u Lastinama
- nastavak formiranja zone malog gospodarstva DRAJŽA te izgradnju industrijske ceste
- završetak i stavljanje u funkciju sortirnice komunalnog otpada
- preseljenje ambulante i izgradnja stanova na BRODU
- izgradnja autobusnih stajališta i nadstrešnica
- asfaltiranje preostalih općinskih cesta
- ograđivanje groblja i izgradnja parkirališta kod istih
- poticati aktivnosti na osnivanju i početku rada poljoprivredne zadruge
- veće poticanje razvoja obrta te malog i srednjeg poduzetništva
- donošenju Projekta ukupnog razvoja općine temeljenog na razvoju proizvodnih i uslužnih djelatnosti
- revitalizacija Sutlanskog jezera i razvoj turizma
- poticanje i financijsko pomaganje djelovanja udruga građana i sportskih klubova
- osnivanje KLUBA MLADIH,te donošenje Općinskog programa djelovanja za mlade
- poticanje školovanja kroz davanje učeničkih i studentskih pripomoći

Kroz SDP od 2003. u Humu na Sutli djeluje i FORUM MLADIH koji prvenstveno nastoji kroz svoje projekte pridonjeti rješavanju problema mladih te poticati kulturne, društvene i sportske aktivnosti mladih.
SDP je otvoren za sve ljude socijaldemokratskog opredjeljenja. Posebno cijenimo one koji mogu i žele preuzeti odgovornost i rizike povezane s upravljanjem društvenim resursima.

Socijaldemokratska partija je stranka za ljude koji vjeruju da je zajedničkom energijom, znanjem i radom moguće ostvariti te ciljeve, kao i slobodniji i kvalitetniji život za sve.

Kontakt:
DARKO HERAK - predsjednik OO SDP-a Hum na Sutli
Adresa: Hum na Sutli 138/1, Hum na Sutli 49231
Mob.: 098/96 10 797
E-mail: herak@net4u.hr


vrh stranice