VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Hum na Sutli

Prostorni plan uređenja općine Hum na Sutli VIII. izmjene i dopune


pdf Odluka o donošenju VIII. Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli   

pdf Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli

VIII. Izmjena i dopuna PPUO Hum na Sutli - dokumentacija za javnu raspravu:
 
pdf Zaključak o utvrđivanju prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Hum na Sutli za javnu raspravu i objavi javne rasprave  

1.) Izrada VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli
1.1. pdf Obavijest o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli
1.2. pdf Odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli
1.3. pdf Zahtjev

2.) Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
2.1. pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli 
2.2. pdf Zahtjev za izdavanje mišljenja
vrh stranice