Vodoopskrba

Vodoopskrbna mreža Humvio d.o.o. vodom za piće opskrbljuje oko 4 000 stanovnika. Potrošačima se godišnje isporuči oko 160.000 m3 pitke vode od čega 70% koriste domaćinstva, a 30% industrija.
Duljina ugrađene vodovodne mreže je veća od 150 km bez ugradbene dužine samih priključaka. U sistemu vodoopskrbe nalazi se 7 vodosprema ukupne zapremine 1.000 m3 i 2 precrpne stanice kojima se voda precrpljuje u geografski viša područja. Čitav sustav crpljenja podzemne vode, dezinfekcije, distribucije i dodatnog precrpljivanja na geografski viša područja 24 sata dnevno praćen je preko sustava nadzora i daljinskog upravljanja.
Uvedeni HACCP sustav kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju osigurava stalnu kvalitetu.
 
Općina Hum na Sutli opskrbljuje se vodom iz sustava:
- Istočni dio općine – podsustav Kostel – Klenovec (izvorište „Kostel“ vlastiti zahvat)
- Središnji i zapadni dio općine – podsustav Harina Zlaka (Zagorski vodovod), povezan na sustav Kostel – Klenovec, u slučaju da izvorište Kostel ne daje dovoljne količine vode ili nije u funkciji.
U tijeku je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda naselja Prišlin, Mali Tabor, Zalug, Poredje, Gornje i Donje Brezno te Brezno Gora u dužini 11,5 km kojim će se obnoviti dotrajala mreža i spojiti na sustav javne vodoopskrbe naselja koja još nemaju mogućnost priključenja na vodoopskrbni sutav.
 
Prijavom projekata za financiranje izgradnje putem EU fondova planira se projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava visoke zone Lupinjak i projekt vodoopskrbe naselja Grletinec, Klauže, Lastine i Vrbišnica. Navedenim projektima omogućiti će se priključenje na vodoopskrbni sustav naselja Visoke zone Lupinjak, naselja Grletinec i Lastine te obnoviti dotrajala mreža kroz naselje Klauže i Vrbišnica.
vrh stranice