2021.

 doc Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Hum na Sutli za 2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#23

obrazlozenje-proracuna-do-31122021.doc

doc Izvješće o korištenju proračunske pričuve 1-12 2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#70

doc Izvješće o kreditu pomoćni objekt Lastine 1-12 2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#71

doc Izvješće o kreditu uređaj za pročišćavanje 1-12 2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#70

doc Izvješće osnovna sredstva 2021. vijeću https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#21

doc Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije za 2021.godinu https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#109

doc Odluka o popisu osnovnih sredstava 2021 https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#21

doc Odluka o proračunskoj pričuvi 1-12 2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#70

doc Odluka o raspodjeli rezultata Općine Hum na Sutli na dan 31.prosinac 2021 https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#108

doc Zaključak izvješća o zaduženju 1-12 2021. https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#70

doc Zaključak o prihvaćanju godišnjih Financijskih izvještaja općine Hum na Sutli za 2021.godinu https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2022_14.pdf#108

xls Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2021. - razina 23

doc Bilješke uz godišnji Financijski izvještaj - razina 23

pdf Potvrda o predaji Fina 

pdf Referentna stranica - razina 23

doc Bilješke uz financijski izvještaj - binaca- razina 22

doc Bilješke uz godišnji financijski izvještaj - razina 22

xls Financijski izvještaji razina 22

xlsx Popis ugovornih obveza u 2021.

xlsx Popis sudskih sporova u 2021.

pdf Potvrda Fine o predaji izvještaja

pdf Referentna stranica zvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.-12.2021.

docx Odluka o II. izmjeni i dopuni proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 1. siječanj do 31. prosinca 2021.  https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_60.pdf#31

docx I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_60.pdf#64

 

službeni akti iz 2021. godine 

vrh stranice