OŠ Viktora Kovačića

Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli
Kamen temeljac za osnovnu školu u Humu na Sutli položen je 27. travnja 1978., a projekt je osiguralo Društvo arhitekata Hrvatske, koje je u sklopu obilježavanja godišnjice rođenja arhitekta Viktora Kovačića, raspisalo među svojim članovima natječaj za izradu projekta osnovne škole u Humu na Sutli. Najboljim je ocijenjen projekt Nenada Paulića iz Arhitektonskog studija Zagreb.
Nova zgrada centralne škole izgrađena je 1980., dok je športska dvorana izgrađena godinu dana kasnije. U novoizgrađenoj školskoj zgradi nalazi se 12 specijaliziranih učionica, 3 kabineta, školska kuhinja s blagovaonicom, knižnica, garderoba, zbornica, prostor za školsku administraciju te ulazni hol koji ima višenamjensku funkciju. Od 1. rujna 1980. godine svi učenici viših razreda nastavu pohađaju u novoj školskoj zgradi, a tu su i četiri niža razreda. Tih godina osnovnu školu u Humu na Sutli polazi oko 800 učenika. 
Od 1991. godine škola nosi naziv po arhitektu Viktoru Kovačiću (1874.-1924.) čiji je otac porijeklom iz Prišlina.
 
U sastavu Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli uz matičnu školu imamo i pet područnih škola: PŠ Druškovec, PŠ Prišlin, PŠ Brezno, PŠ Taborsko i PŠ Lupinjak.
Osnovna škola Viktora Kovačića 15. travnja 2005. godine dobila je status Međunarodne eko-škole. Kroz program eko-škole promiče se odgoj za okoliš i potiču aktivnosti za održiv razvoj u suglasju s prirodom. Školske godine 2005./2006. bili smo jedna od 49 škola u Republici Hrvatskoj u kojoj se eksperimentalno provodio HNOS, a 2007./2008. bili smo uključeni u program eksperimentalnog samovrednovanja rada škole. I dalje se aktivno radi prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda radi stjecanja upotrebljivog znanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje. Nastoji se razvijati istraživačka, izvanučionička i terenska nastava, različiti oblici i metode rada, suvremena nastavna sredstva i pomagala, a u skladu s mogućnostima nastoji se obnavljati oprema škole i opremati školski kabineti.

Posljednjih godina sve je zapaženiji rad Učeničke zadruge „Glažuta“ u koju su uključeni učenici kroz rad nekoliko sekcija u centralnoj i svim područnim školama. Naglasak je na praktičnom učeničkom radu, kao i na njegovanju tradicije i zavičajne prepoznatljivosti.

Od 2011. godine škola je uključena i u GLOBE program, te je u školskom vrtu postavljena meteorološka stanica, a u tijeku je nabava i druge opreme i instrumenata za potrebna mjerenja.
U cilju uvođenja promjena i unaprjeđivanja rada, razvoja vještina i kompetencija učenika, kontinuirano provodimo različite projekte u koje uključujemo učenike i učitelje. Kontinuirano radimo na različitim internim projektima, na projektima na razini lokalne zajednice, na razini države te međunarodnim projektima.
 
vrh stranice