X. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli

Izvješće po javnoj raspravi o prijedlogu X. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Hum na Sutli 

Javna rasprava o prijedlogu X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli

pdf Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ o provedbenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene

pdf Odluka da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za X. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli 

http://www.humnasutli.hr/obavijest-postupak-izrade-x-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredjenja-opcine-hum-na-sutli.aspx

vrh stranice