Predsjednik Općinskog vijećaPredsjednik općinskog vijeća:

MARIO ANTONIĆ, Druškovec Humski 69/1, Hum na Sutli

kontakt:  098/494778   e-mail: ribar70@gmail.com 

 

Potpredsjednik općinskog vijeća Općine Hum na Sutli:
 
GORAN KRIŽANEC, Klenovec Humski 74/1, Hum na Sutli 

vrh stranice