sjednice Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

pdf Poziv

 

Zaključci i Odluke sa 24. sjednice Općinskog vijeća

pdf Odluka o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za statutarno pravna pitanja općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

pdf Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije Općine Hum na Sutli

pdf Zaključak - I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli za 2024.

pdf Zaključak - I. Izmjena Financijskog plana Narodne knjižnice Hum na Sutli za 2024.

pdf I. izmjena i dopuna Odluke o proračunu Općine Hum na Sutli za 2024. godinu 

pdf I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

pdf I. izmjena i dopuna odluke o raspodjeli sredstava za komunalnu djelatnost održavanja  nerazvrstanih cesta općine Hum na Sutli u 2024. godini

pdf Odluka o korištenju proračunske pričuve za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2024. godine

pdf V. Izmjene i dopune Popisa nerazvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Općine Hum na Sutli

pdf Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hum na Sutli   

pdf Odluka o poticaju u poljoprivredi i obrtništvu općine Hum na Sutli

 

 

              

vrh stranice