Javna nabava - savjetovanja u tijeku

JAVNA NABAVA - SAVJETOVANJA U TIJEKU

Općina Hum na Sutli je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) obvezna, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U OTVORENOM POSTUPKU ZA PREDMET NABAVE - IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA


Rok za dostavu primjedbi: srijeda, 27.12.2017. do 10:00 sati
Primjedbe se dostavljaju na e-mail adresu: pisarnica@humnasutli.hr
 
pdf Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju i analizi tržišta

pdf Dokumentacija o nabavi

pdf Tehnički opis

xlsx Toškovnik
vrh stranice