NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Hum na Sutli u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

16.11.2023.

pdf NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja općine Hum na Sutli u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se osobno ili poštom na adresu: OPĆINA HUM NA SUTLI,  Komisija  za  dodjelu  učeničkih i studentskih pripomoći, Hum na Sutli 175, 49231 HUM NA SUTLI,  u  zatvorenoj  omotnici  s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija 2023/2024.“, u roku od 15 dana od objave Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Hum na Sutli, odnosno u periodu od 20. studenog do 4. prosinca 2023. godine

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnositelj zahtjeva može podnijet zahtjev za dodjelu stipendija po jednoj kategoriji.

 

docx Obrazac zahtjeva - socijalni kriterij

docx Obrazac zahtjeva - kriterij uspješnosti

docx Obrazac zahtjeva - deficitarna zanimanja

docx Izjava

docx Izjava o članovima zajedničkog kućanstva 

docx Izričita privola

pdf Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

pdf Odluka o deficitarnim zanimanja u školskoj/akademskoj godini 2023/2024.

pdf Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora  učenicima srednjih škola i  studentima s područja općine Hum  na Sutli 

pdf   Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora  učenicima srednjih škola i  studentima s područja općine Hum  na Sutli 

vrh stranice