10. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

06.09.2018.


Dana 12. rujna (srijeda) 2018. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 održati će se 10. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća;
2. Informacije, inicijative i prijedlozi;
3. Prijedlog polugodišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine sa pratećim odlukama:
a) Narodne knjižnice Hum na Sutli;
b) Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli;
4. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine sa pratećom odlukom;
5. Obrazloženje polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Hum na Sutli za 2018. sa pratećom odlukom, Izvješća o zaduživanju na dan 30.06.2018, te polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sa pratećim odlukama, izvješće o zaduženju po dugoročnom kreditu do 30.06.2018. godine;
6. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje siječanj – lipanj 2018.;
7. Prijedlog Odluke o izvješću općinskog načelnika Općine Hum na Sutli za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine;
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju rada Dječjeg vrtića «Balončica» u Humu na Sutli;
9. Prijedlog Odluke o broju i visini učeničkih i studentskih pripomoći za školsku/akademsku godinu 2018./2017. (po socijalnom statusu);
10. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenika osnovne škole sa prebivalištem na području općine Hum na Sutli – prijedlog;
11. Analizu razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Hum na Sutli za 2017. godinu;
12. Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Hum na Sutli;
13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području općine Hum na Sutli;
14. Pitanja i prijedlozi.
vrh stranice