18. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

11.12.2015.

Dana 16. prosinca (srijeda) 2015. godine s početkom u 16,00 sati održati će se 18. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli u vijećnici Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175 sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
- Svečana prisega člana općinskog vijeća
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća Općine Hum na Sutli;
2. Informacije, inicijative i prijedlozi;
3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine s pratećim odlukama i programima;
4. Prijedlog Proračuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
s projekcijom za 2017. i 2018. godinu s popratnim odlukama i programima;
6.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i kandidata grupe birača
zastupljenih u općinskom vijeću Općine Hum na Sutli za razdoblje siječanj-prosinac 2016.;
7. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Hum na Sutli za 2016. godinu;
8. Prijedlog Godišnje i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesije;
10. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli za
2016. godinu;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o rang listi učenicima i studentima za školsku/akademsku
2015./2016. godinu
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju koncesije u općini Hum na Sutli;
13. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju udruga koje djeluju na području općine Hum na Sutli;
14. Pitanja i prijedlozi.PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Rozalija Miklaužić
vrh stranice