3. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli

25.09.2017.

Dana 28. rujna (četvrtak) 2017. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 održati će se 3. sjednica općinskog vijeća Općine Hum na Sutli sa slijedećim


Dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice općinskog vijeća;
2. Informacije, inicijative i prijedlozi;
3. Upoznavanje s Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Humkom d.o.o. i Humvio d.o.o. Hum na Sutli;
4. Prijedlog polugodišnjeg financijskog izvješća za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine sa pratećim odlukama:
a) Narodne knjižnice Hum na Sutli;
b) Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli;
5. Prijedlog I. izmjene financijskog plana za 2017. godinu:
a) Narodne knjižnice Hum na Sutli;
b) Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli;
6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Balončica“ Hum na Sutli na kraju 2016./2017. pedagoške godine;
7. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvješća Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.01.- 30.06.2017. godine sa pratećom odlukom;
8. Polugodišnji obračun proračuna Općine Hum na Sutli za 2017. sa pratećom odlukom, Izvješća o zaduživanju na dan 30.06.2017, te polugodišnji izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sa pratećim odlukama;
9. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za razdoblje siječanj – lipanj 2017.;
10. III. izmjena i dopuna proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. sa pratećim odlukama i programima;
11. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Hum na Sutli;
12. Prijedlog Odluke o izvješću općinskog načelnika Općine Hum na Sutli za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine;
13. Davanje suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora u vezi produljenja ugovora o radu člana uprave poduzeća Humkom d.o.o.;
14. Davanje suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora u vezi produljenja ugovora o radu člana uprave poduzeća Humvio d.o.o.;
15.Prijedlog Odluke o broju i visini učeničkih i studentskih pripomoći za školsku/akademsku godinu 2017./2018. (po socijalnom statusu);
16. Komunalni doprinos;
17.Pitanja i prijedlozi.

vrh stranice