Akcija prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada

04.03.2018.

 
Građani općine Hum na Sutli imat će mogućnost besplatnog odvoza krupnog (glomaznog) otpada u razdoblju od 20.03.2018. do 23.03.2018. godine, koji će se prikupljati po istim trasama kao i komunalni otpad na način „od vrata do vrata“ i to prema sljedećem rasporedu pdf
vrh stranice