EDUKACIJA u sklopu Intervencija 78.01. - EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. - 24.11.2023.

13.11.2023.

pdf EDUKACIJA u sklopu Intervencija 78.01. - EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2023. - 24.11.2023. od od 8.00 -14.00. sati u Humu na Sutli, Hum na Sutli 175 (Velika dvorana)
vrh stranice