izmjena JAVNOG POZIVA za dodjelu potpore za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda (tuča) na području općine Hum na Sutli u 2022. godini

12.09.2023.

pdf izmjena JAVNOG POZIVA  za dodjelu potpore za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda (tuča)  na području općine Hum na Sutli u 2022. godini

pdf JAVNI POZIV za dodjelu potpore za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda (tuča)  na području općine Hum na Sutli u 2022. godini

docx   pdf     Obrazac fizičke osobe

docx   pdf     Obrazac javna infrastruktura 

docx   pdf     Obrazac pravne osobe

docx  pdf    Izjave

pdf Odluka o kriterijima  za administrativnu provjeru prijave i kriteriji za provjeru prihvatljivosti podnositelja zahtjeva za  javni poziv za dodjelu potpore za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda (tuča)  na području općine Hum na Sutli u 2022. godini

 

Zahtjev za dodjelu potpore zajedno s obveznom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini  treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na: 

OPĆINA HUM NA SUTLI,

Jedinstveni upravni odjel, Hum na Sutli 175, 49 231 Hum na Sutli

„ Prijava na javni poziv za dodjelu potpore za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ( tuča )  na području općine Hum na Sutli u 2022. godini“

-NE OTVARATI-

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu teče od dana objave javnog poziva i traje do 15. listopada 2023.  godine

vrh stranice