Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

28.01.2022.

pdf Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

docx obrazac za prijavu na javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.godini

 pdf Izjava

Sve prijave moraju u navedenom roku biti zaprimljene u pisarnici Općine Hum na Sutli, zaključno s danom 9. veljače 2022. godine najkasnije do 15,00 sati. Prijave ponuda šalju se preporučenom poštom na adresu: OPĆINA HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 175, 49231 HUM NA SUTLI ili se predaju neposredno u pisarnici Općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175 s naznakom Prijava za financiranje pružatelja usluga programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godinu – „Ne otvaraj“ Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva. 


vrh stranice