Odluka o dodijeli novčanih nagrada

07.01.2021.

odluka-2020.docx

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika srednjih škola

 

Predmet javnog poziva je dodjela nagrada za posebna postignuća učenika srednjih škola sukladno Odluci o nagrađivanju učenika srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/16 i 24/17)

                Nagrada se sastoji od posebnoga pisanog priznanja i novčane nagrade.

I.

Pozivaju se učenici srednjih škola koji su tijekom školske 2019./2020. godine osvojili jedno od               prvih pet mjesta (pojedinačno) na  državnoj razini natjecanja.

Za postignute rezultate na državnim natjecanjima učenici  se nagrađuju u neto iznosu kako slijedi:

  • za postignuto prvo mjesto 1.000,00 kuna,
  • za postignuto drugo mjesto 700,00 kuna,
  • za postignuto treće mjesto 500,00 kuna,
  • za postignuto četvrto mjesto 400,00 kuna,
  • za postignuto peto mjesto 300,00 kuna.

II.

Potrebna dokumentacija:

-       ispunjeni podaci na priloženom obrascu

-       dokumentaciju / dokaz o postignuću učenika na državnim natjecanjima, 

-       presliku osobne iskaznice obostrano, te presliku ili izvod iz banke na kojem je vidljiv IBAN.

                U slučaju malodobnosti kandidata, obrazac potpisuje roditelj ili staratelj.

III.

Na temelju pristiglih akata i liste općinski načelnik donosi odluke o dodjeli nagrada.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati će biti pisano obaviješteni. Rezultati će također biti objavljeni na mrežnim stranicama Općine Hum na Sutli  (www.humnasutli.hr) kao i na oglasnoj ploči Općine Hum na Sutli.   

IV.

                Prijedlozi za dodjelu Nagrade, zajedno s dokumentacijom i podatcima iz točke II. ovoga poziva, podnose se u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 30. prosinca 2020. godine na adresu:

Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, 49231 Hum na Sutli 175 -  za nagradu s naznakom „Prijedlog za dodjelu nagrade za promicanje posebnih postignuća učenika srednjih škola“.

Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

 

                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                            Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.

 

obrazac.docx

vrh stranice