Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade 2024.

03.06.2024.

Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade 2024. godinu

Prijave moraju biti dostavljene unutar zadanog roka za podnošenje prijava, tj. od dana objave Javnog poziva do najkasnije zadnjeg dana roka za zaprimanje (30. lipnja 2024.) do 24:00 sata.

Dokumentaciju za prijavu projekta prijavitelj podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem online servisa ePrijava (https://eprijava.kzz.hr/) Krapinsko-zagorske županije u roku prihvatljivom za podnošenje prijava. 

vrh stranice