Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina za 2023.

05.05.2023.

Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina za 2023.

Zahtjev za potporu s obveznom dokumentacijom treba biti dostavljen isključivo putem pošte i to preporučeno u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

-NE OTVARATI-

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 27. svibnja 2023. godine.

  

vrh stranice