SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLI (FSEU.KZŽ.02/38) - Projekt je sufinancirala Europska unija - Fond solidarnosti EU

Održan 13. Mali županijski fašnik

01.02.2016.

Pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije i Općine Hum na Sutli, te medijskim pokroviteljstvom Radija Hrvatsko Zagorje Krapina, a u organizaciji Turističke zajednice Općine Hum na Sutli i Destinacijsko-promidžbenog kluba "Zeleni bregi" iz Pregrade, održan je u Humu na Sutli, 30. siječnja 2016. godine, 13. Mali županijski fašnik.
vrh stranice