Obavijest bračnim parovima koji su sklopili brak 1963. i 1973.

02.03.2023.

O B A V I J E S T

Mole se bračni parovi koji su sklopili brak  1963. i 1973. odnosno koji  ove, 2023. godine, obilježavaju 60-tu odnosno 50-tu godišnjicu braka  da se jave u Općinu Hum na Sutli – Jedinstveni upravni odjel, Hum na Sutli 175 ili na broj telefona 049-382-382.

Također molimo građane  koji su sklopili  brak 1963. odnosno 1973. godine da u Jedinstveni upravni odjel Općine Hum na Sutli dostave kopiju vjenčanog lista i broj IBAN žiro-računa /tekućeg računa kako bi se mogla izvršiti isplata jubilarne nagrade.

vrh stranice