OBAVIJEST GRAĐANIMA - Prijava štete od elementarne nepogode (obrazac EN-P)

27.05.2022.

Dana 25. svibnja 2022. godine, u popodnevnim satima područje općine Hum na Sutli zahvatilo je nevrijeme praćeno jakom tučom te je isto prouzročilo ogromnu materijalnu štetu na građevinama, stambenim objektima, opremi, poljoprivrednim nasadima i poljoprivrednim strojevima, obrtnim sredstvima, osobnim automobilima.

Općinski načelnik Zvonko Jutriša podnio je pisani  prijedlog Krapinsko-zagorskoj županiji, odnosno Županu da donese Odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje općine Hum na Sutli uzrokovano prirodnom nepogodom -  tučom.

U prilogu dostavljamo Obrazac –  OBRAZAC EN-P Prijava štete od elementarne nepogode – isti je potrebno čitko popuniti sa traženim podacima te osobno dostaviti na adresu Općina Hum na Sutli, Hum na Sutli 175,  ili putem e- maila na adresu pisarnica@humnasutli.hr  svakim radnim danom od 7,00-15,00 sati. 
vrh stranice